Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 MET SPECIALE (ONDERWIJS-) BEHOEFTEN ? WAT HEBBEN KINDEREN NODIG - "voorspelbaar klassenmanagement" Je verwachting van de groep duidelijk uitspreken zonder dat je negatief bent Je verwachting van de groep duidelijk uitspreken zonder dat je negatief bent Diagnose: ASS (Asperger) Groep: 4- Leeftijd: 7 jaarGedrag/werkhouding:1.) gestrest 2.) opstartproblemenSpeciale (onderwijs-)behoefte:1.) schakeltijd2.) situaties voorstructureren 3.) succeservaringen 4.) korte/duidelijke opdrachten Geen diagnose. Groep: 4Leeftijd: 8 jaarGedrag/werkhouding:1.) informatie vertraagd binnen2.) vraagt niet gemakkelijk om hulp3.) zelfstandig Speciale (onderwijs-)behoefte:1.) stimuleren belonen vragen om hulp 2.) voldoende uitdaging 3.) timer PORTRET KIND 1 PORTRET KIND 2 PORTRET KIND 3 Geen diagnose. Groep: 2Leeftijd: 6 jaarEssentiële aspecten: vader heeft ADHDGedrag/werkhouding:1.) impulsief2.) ongeduldig 3.) beweeglijk Speciale (onderwijs-)behoefte:1.) samenwerken stimuleren 2.) duidelijke afspraken Diagnose PDD-NOS. Groep: 2Leeftijd: 5 jaarEssentiële aspecten: broer, zus en vader hebben PDD-NOSGedrag/werkhouding:1.) verlegen2.) onzeker Speciale (onderwijs-)behoefte:1.) eigen werkplek 2.) positief benaderen3.) duidelijkheid/structuur PORTRET KIND 4 Pabo Hogeschool van Amsterdam Minor KMSB 2014-2015Door: Zoe I Suzanne I Femke Diagnose: Klassiek Autisme. Groep: 4 Leeftijd:8 jaarEssentiële aspecten: broertje met Syndroom van Down Gedrag/werkhouding:1.) snel boos/verdrietig 2.) weinig vriendjes 3.) tijdnood Speciale (onderwijs-)behoefte:1.) extra begeleiding 2.) time-out 3.) behoefte aan oranje stoplicht4.) baat bij dagplanning PORTRET KIND 5 PORTRET KIND 6 Geen diagnose. Groep: 1Leeftijd:4 jaarGedrag/werkhouding:1.) moeite met stil zijn 2.) moeite met opruimen3.) moeite hanteren regeles 4.) onoverzichtelijk kiesbord Speciale (onderwijs-)behoefte:1.) dicht bij de juf zitten 2.) behoefte aan rood stoplicht 3.) rustige werkplek VERSCHILLEN/OVEREENKOMSTEN KINDERN Met diagnose (vorm autisme) OVEREENKOMSTEN: Duidelijkheid/structuur en behoefte aan bevestiging VERSCHILLEN: De werkplek in de groep,positieve benadering en het karakter Zonder diagnose OVEREENKOMSTEN: Behoefte aan structuur, moeite met hanteren van regels en vragen om aandacht VERSCHILLEN: Niet ieder kind heeft uitdaging nodig, het karakter en de sociale omgang - "ongewenst gedrag negeren waar mogelijk" - "gun jezelf dat je fouten mag maken, wees duidelijk en gestructureerd" - "samen met het kind praten en niet over het kind" GROOTSTE VERSCHILPROFESSIONAL/LEERKACHT De professionals leggen weinig tot geen accenten op de competentie van reflectie en ontwikkeling. - De professionals leggen weinig tot geen accenten op de competentie van reflectie en ontwikkeling. ACCENTEN PROFESSIONAL/LEERKRACHT - Gesprekken met leerlingen voeren (over probleemgedrag) - Beheersen klassenmanagement - Sociaal-emotionele ontwikkeling - Tijdig onderkennen van ondersteuningsbehoeften - Goede relaties - Positief klimaat - Planmatig werken De leerkrachten leggen weinig tot geen accenten op de vakinhoudelijke en didactische competentie - De leerkrachten leggen weinig tot geen accenten op de vakinhoudelijke en didactische competentie
Create Your Free Infographic!