Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 DATA FOR 2012 25 55% Increase of smartphonesubscriptions PMC Solutions Kft. - info@pmc.hu Daily time spent usingdevice to browse the web minutes 70% e-HÍRKÖZMŰ A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságon (továbbiakban: NMHH) belül évek óta meglévő igény, hogy pontos, megbízható adatok álljanak rendelkezésre a nyilvános célú hírközlési szakágak objektumairól és azok leíró adatairól. Ezen információk a hatóság szempontjából kiemelkedően nagy jelentőséggel bírnak a rögzített feladataik elvégzéséhez, és ahhoz, hogy idővel, mint felügyeleti hatóság működhessenek. adatok álljanak rendelkezésre a nyilvános célú hírközlési szakágak objektumairól és azok leíró adatairól. Ezen információk a > 10 000 dbkommonikációs adótorony 100 000 - 300 000 km hírközmű nyomvonal A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságon (továbbiakban: NMHH) belül évek óta meglévő igény, hogy pontos, megbízható hatóság saját szempontjából és az EU-s direktívák miatt kiemelkedően nagy jelentőséggel bírnak a rögzített feladataik elvégzéséhez, és ahhoz, hogy idővel, mint felügyeleti hatóság is működhessenek. Jelen esetben a hírközlő hálózatok technikai szempontból kiterjednek mind a fektetett (földalatti), mind az úgynevezett sugárzott, azaz két pont (torony) közötti nyomvonalakra. A mozgató erő az e-hírközmű megvalósítására irányuló határozott szándék mögött az a fenntarthatatlan helyzet, hogy számos esetben a hatóság - saját feladataink elvégzéséhez - a szolgáltatókra és az ő adatbázisukra, információikra van utalva. Ennek a függőségi helyzetnek okozója az egységes nyilvántartás hiánya illetve az, hogy az NMHH nem rendelkezik megbízható, naprakész információkkal az egyes szolgáltatók hálózataival kapcsolatban. Ez nem csak az aktív munkát és a megalapozott döntés előkészítést nehezíti, hanem számos esetben kockázati tényező is lehet, melyet mihamarabb az NMHH számára legoptimálisabb Mindezek miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az e-közmű nyilvántartáshoz kapcsolódó, de attól független és mélyebb szakmai tartalommal rendelkező hírközlési szakágak térinformatikai alapú nyilvántartási rendszerét (e-hírközmű) kívánja megvalósítani. Költséghatékony szemlélet, kiegyensúlyozott árrték arány Komplex, szakmai igényeket maximálisan kielégítö és egyben iránymutató megoldás Főbb jellemzők: Előnyök: módon szükséges áthidalni. Javasolt cselekvési terv / Megvalósítás menete? Hatékony ellamigazgatás Kompatibilitás e-közművel Rugalams kiépítés és működés NMHH és társhatóságok támogatása Gazdaságélénkítő hatás Gyors, I. ütem megvalósítása akár 2016-ra Egységes, naprakész, megbízható adattartalom Megfelelés környezeti, társadalmi igényeknek Profitcenter kialakításának lehetősége az egységes nyilvántartásnak köszönhetően Több kényelmi szolgáltatás nyújtása a felhasználók felé; e-kormányzat erősítése ERŐFORRÁS: 7 - 11 MRD FT Meglévő információk jellemzői Megvalósítás metódusa Szélesebb alkalmazási lehetőség a több felhasználói csoport bevonásával További célok elérése lényegesen egyszerűbben megvalósítható Redundáns munka kizárása a meglévő adatok felhasználásával Információk széleskörű átláthatósága, egyszerűbb adókontroll EU normákhoz idomul 100+ válalkozónak többéves munkalehetőség Országimázs, nemzetközi megitélések 3x - normatívák idő- és költségvonzata - profit centerek feltárása - megvalósítás menetének pontosítása, priorítások meghatározása kb: 600 szolgáltató PILOT PROJEKT szerepe elengedhetetlen: - megvalósítás összecsúszhat tényleges projekttel Pilot alkalmazása - megvalósítandó rendszer előzetes, kisebb modulja - támpontok jogi szabályozás módosítására - szolgáltatói adatok jellemzői Pilot projekt Adadgyűjtés Feldolgozás Adatfeltöltés GIS rendszerbe Üzemeltetés, fejlesztés Megvalósíthatósági garancia a pénzügyi környezethez igazodva Fogadó környezetkialakítása - pontosabban azonosítható kockázatok Megfelelő digitális alaptérkép létrehozása
Create Your Free Infographic!