Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 www.icantoo.eu www.icantoofoundation.org www.facebook.com/icantoofoundation КАКИ АЗ МОГА развива тази дейност чрез социални инициативи, медийни и културни събития през цялата година. Увеличаване информираността на обществото за проблемите на деца със специални нужди ЦЕЛПромяна обществената нагласа към децата със специални нужди, привличане наподдръжници, дарители, доброволци в подкрепа на програмите, по които работиорганизацията. РЕЗУЛТАТИ-> Достигаме до 3 милиона души всеки месец чрез социални инициативи, медийни събития и външна реклама-> Над 300 културни събития: концерти, музикални фестивали, изложения-> Над 20 социални инициативи: за достъпна среда за хора с увреждания; иницииране създаването на иновативна йога методология за терапия на деца с аутизъм; популяризиране необходимостта от създаване на терапевтични Центрове и др.-> 250 извесни личности в България и по света са лица на I CAN TOO и популяризират мисията на организацията.-> Академична познаваемост: - Презентиране на организацията в Университети и организации за млади предприемачи; - Студенти правят стажантски практики в организацията и пишат дипломните си работи на тема I CAN TOO-> Доброволческа мрежа от над 100 човека в България и по света-> Над 300 партньора от бизнеса, медиите, изкуството, спорта, правителствени и неправителствени организации-> Увеличаване броя на благотворителните организации с дейност, подобна на тази на I CAN TOO БЮДЖЕТМинимални разходи за социални инициативи, благотворителни събития за привличане на финансови и нефинансови средства: 40 000 лв. на година
Create Your Free Infographic!