Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Både pulsen och blodtrycket ökar. Könsorganets muskulatur får rytmiska sammandragningar med cirka 1 sekunds mellanrum. Brösten svullnar upp och bröstvårtorna blir styvare. ORGASM ORGASM Vad är en orgasm? Jo, det är när den sexuella njutningen har nått sin höjdpunkt. Kvinnor får oftast orgasm dåklitoris fått stimulans. Denna stimulans kan nås både genom sin partner och egen beröring. vad hnder i kvinnokroppen? - vad händer i kvinnokroppen? Musklerna i kroppen spänns. Klitoris och blygdläpparna blir blodfyllda medan livmodern drar ihop sig. Slidans vägg i nedre tredjedelen bliröverfylld av blod. Det leder till att slidans ingång blir trängre medans slidans inre blir djupare och vidare. Kroppen blir avslappnad och varm. Vilket ofta leder till att man börjar svettas. Pulsen ochblodtrycket ökar. Klitoris växer,nästan till dubbel storlek. Slemhinnan ändrar färg och blir mörkare, speciellt de små blygdläpparna. Viss mängd av hormonen oxytocin frigörsav hjärnans del hypotalamus. Detta gör så att könet spänner sig och orgasmen skapas. HJÄRNAN - Ämnet dopamin frigörs och strömmar till belöningscentrat, vilket gör att man mår bättre. - Främre delen av hjärnbarken aktiveras och sexuella fantasier sätts igång. Även den insulära loben aktiveras och man upplever njutning. - Det genitala känselsystemet aktiveras.
Create Your Free Infographic!