Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Nintendo Company Limited és una de lesprimeres empreses del mercat dels videojocs. Va ser fundada el 1889 per Fujiro Hamamuchi. Al principi, fabricaven a mà baralles decartes japoneses anomenades hanafuda. La seva seu està situada a Kioto, Japó, on elseu actual president Satoru Iwata dirigeix la companyia més gran i coneguda de la indústria dels videojocs. Al 1963, a part de produïr i vendre cartes, també va començar a fabricar jocs. Color TV-Game 6 (1977) Consola creada per poder jugar a Light Tennis. Color TV-Game 15 (1978) Versió molt semblant a la CTG 6 amb el comandament lleugerament canviat que feia el seu ús més còmode. Computer TV-Game (1980) Color TV-Game Block Breaker (1979) Consola per un jugador que incluïa una versió del Block Breaker que es controlava amb un dial. Consola amb un joc de cotxes en "vista aèria" que implementava un volant, un canvi de marxes idos petits controladors per jugar diversos jugadors. CONSOLESDE SOBRETAULA Color TV Racing 112 (1978) Nintendo Entertainment System (NES) (1985) Tenia la primera pistola de llum amb què es podiaapuntar a objectes a la pantalla del televisor. Incluia el joc Computer Othello.Igual que les altres consoles deColor TV-Game, aquesta només es va distribuir a Japó. NES Jr. (Nintendo Entertainment System Jr.) (1993) Tecnològicament idèntica a la NES original, però costavamolt poc. Es una remodelació pels nens petits. Super Nintendo Entertainment System (SNES) (1991) Coneguda i molt apreciadadegut a l'èxit que va tenir la seva versió anterior arreu del món. Virtual Boy (1995) És capaç de crear una sensació de tridimensionalitat. Considerada el primer fracàs de Nintendo, pel fet que es va vendre com a consola portàtil quan es necessitava estarestirat o assegut per poder utilitzar-la. Nintendo 64 (1996) Per aquesta consola s'optàels cartutxos, que permitienun major accés a les dades. Nintendo GameCube (2001) A diferència de les seves competidores, no tenia capacitats multimèdia ni comptava amb unaplataforma per jocs en línia. Wii (2006) Es volia crear una consola barata, que ocupés i consumís poc. Disposa d'un comandament sense fils anomenat Wii-mote, que captaels moviments que el jugador realitza i reproduir-los en l'espai virtual. Wii U (2012) Emet gràfics en HD i ve amb un comandament Gamepad. Aquest incorpora una pantalla tàctil, unmicròfon, altaveus, giroscopi i dues càmeres. És una versió de la Wiimés reduïda i econàmica. Wii Mini (2012) CONSOLES PORTÀTILS Game & Watch (1980) Màquines amb pantalles LCD primitives i amb només un joc arcadediferents en cada cuna. Game Boy (1989) El seu èxit es deu a la gran varietat de jocs que esdesenvolupaven per aquesta i a l'escàs consum electrònic. Quep en una butxaca i el seu preu no és molt elevat. Game Boy Pocket (1996) Més petita que l'anterior, amb un menor consum i amb moltmenys pes, a més d'un lleuger i ncrement de potència i una pantalla més clara. Game Boy Light (1997) Afegeix una pantalla retroil·luminada,Aquest model només va sortir al Japó. Game Boy Color (1998) Afegia gràfics en colori el doble de velocitat.Totalment compatible amb les anteriors versions. Game Boy Advance (2001) Consola portàtil que tambépermetria jugar amb els jocs de les antigues Game Boy. Game Boy Advance SP (2003) La GB Advance rebria un redisseny: dvance SP (Special Project).Mateixes característiques tècniques,però canviant totalment l'estètica de la consola. Game BoyMicro (2004) Consola portàtil més petita del món: mesura tan sols 10cm per 5cm,motiu pel qual va ser tan criticada. Nintendo DS (2005) Revolucionaria consola portàtil que és la primeraen incloure dues pantalles (una tàctil),reconeixement de veu, programari de comunicació integrat... Nintendo DS Lite (2006) Remodelació de la DS amb una astètica que cerca atreure més el públic. Nintendo DSi (2008) Tot i ser més petita quela DS Lite, compta amb més programes i amb dues càmares: una interior i una exterior. Nintendo DSi XL (2009) Realitza les mateixesfuncions que ela sevapredecessora, però és bastant més gran. Nintendo 3DS XL (2012) Disposa de característiques molt avançades, comreproducció de vídeos, accés a internet... però la seva introducció més importat ésuna pantalla que emet gràfics en tres dimensions. Nintendo 3DS XL (2012) Realitza les mateixesfuncions que ela sevapredecessora, però és molt més gran. Nintendo 2DS (2013) Realitza les mateixes funcions que la 3DS, però no reprodueix gràfics en tresdimenssions. Pert el disseny original plegable. New Nintendo 3DS (2014) Disposa de millors gràfics i és mésgran que l'anterior. Nintendo també va crear màquines arcade ipetits dispositius de joc que distribuïa per Japó.
Create Your Free Infographic!