Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 THÔNG TIN 03/03/1995Biên Hòa-Đồng Nai 01218456506 ynguyenluongnha030395@gmail.com 401/78B Lê Văn S, Q.3 TP.HCM NGUYN LƯƠNG NHÃ Ý Nguyn vng ngh nghip - Giao tiếp, đàm phán thành tho. - Hc hi nhanh, chăm ch, trách nhim cao.- Thích nghi tt, chu áp lc cao. - Cu tiến Ưu đim Khuyết đim - Chưa tt trong vic qun lí qu thi gian. - Chưa luyn tp được tính quyết đoán. - Chưa nghiêm khc vi bn thân. - Cu toán. THPT Chuyên Lương Thế Vinh BHN Chương trình C nhân tài năng Vin Đào To Quc Tế (ISB) Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM 2010-2013 2013-2017 Ngoi ng: Giao tiếp, viết và đọc hiu tiếng Anh tt. IELTS 6.5 Tin hc: thành tho tin hc văn phòng,các phn mm chnh sa nh và clip. Giao tiếp khéo léo và tha thun, đàm phán vi khách hàng thành tho. Kh năng thuyết trình, làm vic nhóm tt R&D Department SISE UEH Newbies xut sc nht 2015 2 đơn hàng thành công trong 1 tun Lưu Gia Cafe and FoodPhc v, bartender, thu ngânNhân viên xut sc nht thángTăng 25% doanh thu Nhã Nam Thư QuánBán sách, phc v, thu ngânTăng doanh thu bán sách Tháng 2-5, 2014 Tháng 6-9, 2014 Tháng 12, 2014 Phó Bí Thư Chi Đoàn ng c viên BCH Đoàn Vin 2015 CDTN Sinh Viên Kinh Tế 2014 Mùa He Xanh 2014 Vui Hi Trăng Rm 2014 Huyn Bình Chánh BTC Tp hun cán b Đoàn Hi 2014Team Building Vin ISB 2014Trường BTC Prom SISE 2014Các hot động chi Đoàn MC và guitar cho các hot động
Create Your Free Infographic!