Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 L P Praktijkonderzoek Aan welke randvoowaarden moet worden voldaan zodat GGZ Frieslandin staat is om eHealth onder te brengen in Zorgprogramma's en op welke wijze kan gerealiseerd worden dat 20% van het behandelaanbod middels eHealth wordt aangeboden? Definitie eHealth | Projectstructuur | Effectief - Efficiënt - Betaalbaar | Implementatie | Monitoring Analyse Literatuuronderzoek © 2015 Michel Dijkman Aanbevelingen Discussie Centrale vraag - Wat is eHealth- Organisatiestructuur- Projectstructuur- Efficiënte processen- Evidence based zorg- Betaalbare zorg- Kleurdenken- Implementatie eHealth Kwantitatief onderzoek:- Projectstructuur eHealth GGZ Friesland- SROI methodiekSurvey onderzoek:- Implementatie patiënten portaal - Stuurgroep eHealth als besluitvormingsorgaan- LEAN leidt tot efficiënte zorg- SROI methodiek levert business case- Nieuwe toepassingen koppelen aan primair proces - Ontevredenheid over functioneren stuurgroep eHealth- SROI methodiek is bruikbaar- Behandelaar cruciaal in gebruik eHealth toepassing - De werkvloer in de rol als projectleider levert resultaat op.- Draagvlak creëren bij alle ketenpartners niet onderschatten.- Procesimplementatie valt of staat bij de inzet van de werkvloer. - Kan een zorgverlener zich wel verplaatsen in de rol als projectleider?- Zorgt eHealth niet voor uitstel van broodnodige zorg en tot hoge kosten?- Waar stopt het gezamenlijk implementeren en waar begint hiërarchische aansturing? - Aanbeveling 1- Aanbeveling 2- Aanbeveling 3
Create Your Free Infographic!