Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Za technickými zajímavostmi v Uherském Hradišti Označte na mapě a doplňte: kvíz pro mladé kybernetiky Plavební komora Staré Město Plavební komora se nachází na plavebním kanále Staré Město Spytihněv v km 36,047plavební cesty, dolní rejda této plavební komory zaúsťuje do řeky Moravy. V plavební komoře jsou kromě plavebních vrat osazena v dolním ohlaví plavební komory protipovodňová vrata na zachycení povodňových stavů na řece Moravě. Plavební komora Kunovský les Železniční most přes řeku Moravu Plavební komora se nachází na řece Moravě v km 33,269 plavební cesty, v těsné blízkosti jezu Kunovský les pod městem Uherské Hradiště. Je to jedna ze tří plavebních komor v říčním úseku. Doplňte názvy 2 plavebních komor na řece Moravě:.......................................................................................................................................................... Původní most s ocelovou konstrukcí přesřeku Moravu mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem, byl zhotoven již 1. dubna 1883. Tento most byl 30. dubna 1945 zničen ustupující německou armádou. Po provizorním přemostění, které bylo zprovozněno krátce po skončení II. světové války, se jezdilo deset let. Současný železniční most byl nejprve smontován vedle tratě Staré Město Uh. Hradiště v těsné blízkosti mostu a v průběhu února a začátku března ................ byl usazen na stávající místo. Nové dva pilíře byly postaveny již s předstihem v roce 1953. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Create Your Free Infographic!