Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Av: Hanna Folkesson MÄNNISKANS EVOLUTION Med en lång historia bakom sig Idag vet vi med hjälp av DNA-analyser att vi tillsammans med olika apor tillhör gruppen primater inom däggdjuren och härstammar från samma tidigare slekte. Det är därför klarlagt att människan är slekt med olika apor. 1 2 3 4 5 Vår kropp är inte täkt av någon päls, den är i stort sätt helt naken. Istället har vi utvecklat underhudsfett som skyddar mot kyla. Vi går till skillnad från apor upprätt och våra händer används för fin retorik. Kan ha varit bättre då man kunde se längre och det krävdes mindre energi att gå upprätt när man levdepå savanner och våtmarker, och inte i träd. Vi har större hjärnor än apor av samma storlek. Våra magar är gjorda för att kunna ta hand om mer varierad föda. Vi har dessutom utvecklat tal och komplicerade språk, vilket kräver att gommen och svaljet har en speciell uppbyggnad. Man tror att våra språk kunskaper sitter i speciella gener, att detskett en mutation bak i tiden,som visade sig ha en bra effekt. Även om vi är nära slekt med apor, och tillhör gruppen primater, så har vi människor några unika egenskaper: Dessa egenskaper, 1-5, gav fördelar vid val av partner, och genom sexuell selektion kunde egenskaperna föras vidare till nästa generation. MINA SISTA ORD: Människorna har inte kommit till enbart tack vare det naturliga urvalet, slumpmässiga urvalet har haft en stor inverkan på utvecklingen av däggdjur.
Create Your Free Infographic!