Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 350 000 1809 "Lucy" Grundare Charles Darwin åktetill Galapagos Öarnaår 1831 där studeradehan de olika arternasom levde på ön och formulerade sin evolutionsteori som han senare komatt presentera. 1871 3 Milj Homo Erectus 1974 Afarensis Avgjutningar av H. habilis-hjärnor från insidan av skallar visar att de troligen hade ett språk. Höftben från kvinnor avslöjar att de kunde föda barn med stora huvuden, alltså välutvecklade hjärnor. Det betydde att Ansiktet var plattare än på Australopithecus och armarna betydligt kortare. Darwins teori om naturligt urval Homo Sapiens sapiens 2 milj Homo Habilis Var ganska lik Africanus, men något kraftigare byggd.Käkarna var starka och stöddes av nackmusklerna Den var huvudsakligen växtätare, men kan också ha ätit kött från kadaver.Hjärnan är lika stor som en gorillas, men liknar vår mer. 1,8 milj Människan är inte slutpunkten för evolutionen... Evolutionen är något som fortsätter ständigt, nya mutationer uppkommer bland både djur men också människan. Vi är inte "slutproduktionen" 40 000 1854 Så börja teorierna... Nutid Människan är ej Slutpunkten! Människans Evolution År 1859 kom det verkliga genombrottet för evolutionsläran , när Darwin gav ut sin bok om "arternas uppkomst och naturligt urval". "Den som är mest anpassbar överlever" Hittades i östra Afrika ett ganska komplett sklett, av en primat som gått upprätt. Hon fick namnet "Lucy" efter en känd poplåt. var mindre än vi och kraftigare, starkareoch tåligare. De var väl anpassade till ett hårt liv i naturen med motståndare som grottbjörn och grottlejon.Men den stora muskelmassan krävde mycket energi för att fungera och neanderthalarna ägnade i stort sett hela sin dag åt att Jaga mat - Alla individer får större mängd avkomma än vad resurserna räcker till.- Individer av samma art föds med varierande egenskaper.- De individer som har lämpligast egenskaper klarar sig bäst i kampen för tillvaro- När det uppstår förändringar i miljön, gynnas de individer som har egenskaper som ökar deras chanser till överlevnad och fortplantningi den nya miljön- selektio. På så vis anpassas organismerna till livsmiljön.- Olika arter har ett gemensamt ursprung-Hjärnans och kroppens utveckling genom tiden har haft påverkan på hur människans underarter kunnat utveckla överlevnadstekniker Vad är slutsaten? Homo Sapiens Neanderthalensis I boken "Människans Härstamning", som kom 1871 förklarar Darwin sin teori om hur människan är släkt med apan. År Arternas uppkomst & naturligt urval H.Sapiens sapiens Homo Erectus Homo S.Neanderthales Homo Habilis Gorilla Afariensis Den hade en kropp som såg precis ut som den nutida människans, förutom skallen som fortfarande var aplik. Har direkt utvecklatsur H.Habilis H.Sapiens Neanderthalensis Till skillnad från de kraftiganeandertahlarna var cromagnonmycket segare och längreDe hade plattare ansikte ochtydligare hakor.
Create Your Free Infographic!