Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 La TRIGONOMETRIA i les mesures de mirar el món . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Una nova manera · Eratóstnes sabia que els raigs solarsincidien sobre l'element damunt de lasuperfície de la Terra, i per tant, en qualsevol dia i a la mateixa hora hauriende fer la mateixa ombra. Es va adonar de que això no era així ja que la Terra ésesfèrica, com més corba, més ombra hihavia a Alexandria. Va mesurar durant elsolstici d'estiu observant que al la ciutat de Assuan, incideixen perpendicularment els raigs solars de manera que no hi hacap ombra, però en canvi en el meridià d'Alexandria si que n'hi havien. L'ARC DE MERIDIA QUE PASSAPER BARCELONA I DUNKERKE Eratóstenes double click to change this title text! EL GREC QUE VA DEDUIR LA FORMA ESFÈRICA DE LA TERRA Alexandria Assuan El triangle format entre el pal i la ombra,era proporcional al triangle format entre les dues ciutats i el centre de la terra. Voldir que un pot entrar dins l'altre i que els seus costats guarden unes proporcions. Va determinar el radi del nostre planeta a uns 46620km, tot i això, sabem que la mesura exacta és d'uns 40008km. Elseu error es va produir perquè no va poder calcular en precisió la distància entreAssuan i Alexandria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qui va deduir que la Terra on vivim és esfèrica? Què és l'arc meridià i la seva relació amb la triangulació? Després de la revolució Francesa, dosfrancesos van fer la mesura de l'arc meridià que passa per Barcelonai Dunkerke. Van decidir mesurar els meridians ja que elsparallels són circumferències entre elles dediferents mides. En canvi, la longitud del meridià sempre és la mateixa en qualsevolpunt del planeta. Per fer això, van haver de portara terme unatriangulació, és a dir,agafant tres punts visibles des decerta altura, com eren: Puig Rodó, Matagalls i Montserrat. D'aquesta manera, una vegada al cim, amb un aparell per mesurar angles,anomenat teodolit , feien càlculs onobtenien els angles de les visuals. És un instrument de mesura mecànicpticuniversal que serveix per mesurar angles verticals i horitzontals i també mesura distàncies. Triangulació entre tres cims EL FUTBOL ELS SATÈLITS El Principi de Triangulació ésl'usat pel GPS per calcular unaposició. Aquest consisteix simplement en el coneixementde la posició del instrument respecte a quatre satèllits diferents.El receptor calcula el temps que li ha trigat a arribar la senyal emès pel satèllit, i com fent la velocitat de propagació del senyal, aquest determina una esfera dins de la qual hi ha la seva posició necessàriament.com tots sabem per a això simplement fa ús de la fórmula que ens diu que ladistància és igual a la velocitat peltemps empleat. Si calcula la equaciód'una esfera al voltant de cada satèllit, la intersecció de totes ellesdetermina la posició real del receptor.És per això que com més satèllits hagi obtindrà una major precisió. El futbol és un dels esportsamb més tècnica al darrera, dins del camp, els jugadors es desplacen amb estratègies.Utilitzen la triangulació per la defensa o atacar, també per despistar i regatejar al contrincant. double click to change this title text! La tècnica a utilitzar és la triangulació geodèsica. Es va traçar una cadena de triangles, els vèrtexs dels quals eren muntanyes situades al llarg del meridià i es varen calcular les seves dimensions a partir del mesurament de dos "bases" o longituds d' entre 6 i 10 km. Acuradament mesures per mitjà de regles ajustades sobre la mesuradel patró més perfecte que existia a França: l'anomenada "toesa de l'acadèmia" que materialitzava la longitud de l'toesa, o mesura nacionalfrancesa fins a l'adopció del metre. Hi havia, doncs, de decidir que cimsserien els vèrtexs dels triangles, pujar als cims de les muntanyes i mesurar des d'elles els angles que formaven els cims veïnes. Méchain va decidir començar per la part espanyola. El savi Delambre es va quedara la part del Nord des de Dunkerque fins a Rodez.
Create Your Free Infographic!