Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 STUKEN MAAN TE KOOP Oceanus Procellarum, de grote, donkere vlakte aan de westrand van het gezicht van de maan, is mogelijk toch niet ontstaandoor de inslag van een grote planetoïde. Gegevens die zijn verzameld door twee NASA-maansondes wijzen erop dat de maanzee een vulkanische oorsprong heeft. De beide ruimtesondes, die samen de GRAIL-missie vormden, hebben in 2012 het zwaartekrachtsveld van de maan in kaart gebracht. Een analyse van de gegevens heeft nu laten zien dat het Procellarum-gebied, net als andere maanzeeën, omgeven is door zogeheten zwaartekrachtsanomalieën ondergrondse structuren die een afwijkende zwaartekrachtsaantrekking vertonen.Bij de meeste maanzeeën is het stelsel van zwaartekrachtsanomalieën ruwweg cirkelvormig,zoals te verwachten is bij een grote inslagstructuur. Maar bij Procellarum is het meer rechthoekig.Volgens de wetenschappers die de GRAIL-gegevens hebben geanalyseerd is dat in strijd met de inslaghypothese.De onderzoekers stellen een ander scenario voor. Zij denken dat de korst in het huidige Procellarum-gebied om de een of andere reden later is gestold dan de omringende maankorst. Toen dit deel van de maan uiteindelijk alsnog afkoelde en kromp, zou het zich hebben losgetrokken van het omringende korstmateriaal, waardoor zich diepe breuken vormden die rechthoekig lijken. Waarom? Waar te krijgen en voor hoeveel? Waar te krijgen en voor hoeveel? Koop nu Maan omdat men misschien over ongeveer 1-1000 jaar daar een leefbaar milieu kan creëren of nodige grondstoffen vindt. Geen geld terug!!!!!!!!!!! vierkante meter voor 100 euroeen kubieke meter voor 1000 eurokopen ga naar www.ikwilgraagveelgeld uitgevenvoorstukkenmaan.be
Create Your Free Infographic!