Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Een visieuse cirkel Geld mag dan niet gelukkige maken, het helpt alleszins om een aantal basisbehoeften gegarandeerd te zien. Dit maken we duidelijk door de visieuse cirkel in het leven van armen en rijken met elkaar te vergelijken. Werkzekerhied, veilig en gewaardeerd Geen, gevaarlijk of minderwaardig Voldoende Onvoldoende Veel en gevarieerd Ongezond en eentonig Slecht en ongezond Weinig en/of aangepast Weinig en kort - lage startkansen door vaak laag geschoolde ouders en weinig structuur,- te hoge kostprijs van het onderwijs=> werkeloosheid en sociale uitsluiting => geen diploma + Door de beslissing van Hilde Crivits, minister van onderwijs, om de werkingsmiddelen voor kansarme leerlingen aan te passen zet de huidige Vlaamse regering 1 op 2 scholen in de kou. John S. Pemberton created formula for his fizzy drink in 1886 and his partner, Frank M. Robinson came up with the name. The first 2-Litre plastic bottle was born and was popular because it couldn't break, it was re-sealable, lightweight and recyclable. The can was originally made for the military in 1955. It was 12 OZ, had a diamond patternand was flat-topped. The soft drink started as a soda fountainbeverage and customers could buy it for 5 cents and bottle it in a glass bottle calleda Hutchinson. For just one year, the Coca-Cola logo changed with a new and quite comical swirly script. It returned back to the original Spencerian Script soon after. At first, the Trademark was added to the tail of the first C, but this was removed and placed below the name. The Arden Square logo was introduced to the world in 1969 and the Coca-Cola script was now underlined with the white wave called the "Dynamic Ribbon Device". This period saw the introduction of the 'Fishtail'logo (aka the Arciform). The term comes from the fact that both sides of the logo look like fish tails. The contour bottle with the word Coca-Cola written on it got its first trademark from the US Patent and Trademark Office. It was also granted a TM for it's contour shape. - Goed geschoolde ouders die een hulp bieden in de opleiding van hun kind(eren). -Betaalbare kostprijzen van het onderwijs.=> succesvolle opleiding en het behalen van een diploma=> geslaagde carriรจre Vaak en lang Voldoende en normaal double click to change this title text! Arm versus Rijk Arm versus Rijk WERK INKOMEN VOEDING Groter en onderhouden. HUISVESTING ZIEK GEZINNEN ONDERWIJS blablabla Gelukkiger Blablabla Met problemen double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally.
Create Your Free Infographic!