Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Hippom enes Atalanta en Gulden Vlies Voorwaar de Geschik teman? Wraak Voldoeninge n Hybris Proef Atalanta, dochter van een vorst die liever een zoon wilde, werd opgevoed door een berin en daarna een jager, nadat haar vader haar in een gebergte achtergelaten had. Karakte r Strijdlustige en behendige jaagster Atalanta's aanbod om mee te gaan met de reis opzoek naar het gulden vlies werd afgewezen Atalanta had de huid van het zwijn van Kalydonië. Toen pas accepteerde Atalanta's vader haar De jonge vorst Hippomenes versloeg Atalanta, maar doormiddel van een list. Atalanta bewees zichzelf aan de mannen door meerdere centauren te doden Tijdens de begrafenisspelen versloeg Atalana Peleus Atalanta's nieuwe man moest aan een paar eisen voldoen; Hippomenes won en vergat daarna Afrodite te eren, wat haar woedend maakte. Annabel Melese V2A Grieks De mannen aanvaarden haar nu als hun gelijke Wel met de voorwaarde dat ze moet trouwen Rijk hoefde hij niet te zijn, maar hij zou Atalanta moeten kunnen verslaan in een hardloopwedstrijd Afrodite gaf Hippomenes 3 appels die Atalanta zouden afleiden als hij ze voor haar voeten gooide Afrodite maakte Hippomenes gek van verlangen naar Atalanta en hij beminde haar in de tempel van Zeus. Als straf veranderde Zeus hen in een leeuw en leeuwin en zouden ze elkaar daarna nooit meer terug vinden in het bos. Straf tap and hold to changethis text! van Zeus
Create Your Free Infographic!