Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 PROJEKTOR BEHOV Film forbrug Unge og medier 90% af danske unge, ser film og eller tv, mere end 3 gange om ugen. 68% har et dagligt forbrug. Den digitale kunst og de digitale oplevelser er på vej til at indtage det offentlige rum. Medier og oplevelser integreres i byens arkitektur, og borgerne deltager og inddrages via smartphones og tablets. Filmklubben planlægger min. 1 ugentlig filmfremvisning, til disse visninger forventes mellem 5-20 deltagere, alt afhængig af det kunstneriske valg. Hertil kan fremvisninger kobles med andre aktiviteter i huset. Det antages derfor at projektoren anvendes langt mere. Prorektorens mobilitet muliggøre også aktivitet udenfor kulturhus for unge. På varme sommer aftner kan projektoren anvendes udendørs. I markedsføringsøje-med kan projektoren medbringes tilinfomøder eller lignende pr aktiviterfx pop-up events. En oversigt og anvendelsenaf projektor i KFUM, Kulturhus For Unge Mænd / Domissilet / Kulturhus for Unge Danske unge mellem 13-26 bruge mellem 8-10 timer online om dagen. En del af den tid bruges på uddannelserelateret. Vi sigter i filmklubben om at udbyde kunsteriske kulturtilbud på medieområder,for at rykke medieforbruget ned i Domissilet. Samtidig med tilbyde brugere et højt kunsterisk niveau og et socialt aspekt. Formål filmklubben Perspektiver At præsentere film af høj kunstnerisk kvalitet. Den kunst, der produceres, og denkunst, der præsenteres i filmklubben, er af høj kunstnerisk kvalitet.Den kunstfaglige vurdering laves af det materiale som præsenteres i filmklubben. Armslængdeprincippetsikrer dels kunstnerisk frihedog dels, at den kunst, der produceres,er uafhængig af politiske hensyn. Et samarbejde med potemkin og i dem røde container, samt ataliere er oplagt. Projektor praktik Fokus Interaktionen med og imellem kultur-forbrugerne på de digitale medier er blevet en ny central platform for kultur-institutionerne, ligesom forventningerne til nye former for digital formidling stiger.For kunstnere udvikles nye produktions-metoder i takt med den digitale udvikling, og på det kunstneriske område er fag-grænser og fagligheder under forandring. Et vedvarende fokus på den kunstneriske kvalitet og professionalisme og udvikling af et fortsat højt kunstnerisk niveau er en blandt flere udfordringer i denne forbindelse. og JENS FICK JAKOB SIEGFREDSEN I ungdommen søger de fleste selvstændig-gørelse, et personligt udtryk og måder at udvikle deres identitet på. De unge er på samme tid kritiske og søgende efter nøglertil at forstå sig selv og andre. De unge er for-mentlig den gruppe, som har det største mod til at eksperimentere, tage nye trends til sig og stille spørgsmål til det eksisterende. Dette gælder også i forhold til kunst og kultur. Rammerne Udvikling at unge Rammerne for kunst- og kulturaktiviteter skal derfor leve op til unges behov og ønsker, men samtidig udfordre og favne mangfoldigheden blandt unge. De unge er, som digitale indfødte, hurtige til at optage nye teknologiske forandringerog udfordrer dermed det etablerede kulturlivpå eksempelvis brugen af teknologi. Kunsten og kulturelle aktiviteter for og med unge kan bidrage til både større selvforståelse og danne ramme om anerkendelse, fællesskab og almen dannelse.
Create Your Free Infographic!