Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 educacion@cnea.gov.ar Konflik yang Dihadapi Semasa Penyelidikan Kekurangan PeralatanTeknologi Pemilihan Project kajian oleh Pelajar -Kekurangan penyelenggaraan peralatan di University.-Kekurangan peralatan yang lengkap.-Kos peralatan tertentu amat tinggi.-Kos pemulihan dan pembaikan peralatan membebankan. -Pensyarah yang berlainan berkemungkinan memilih pelajar tertentu untuk menjalankan penyelidikan.-Minat pelajar megehadkan pemilihan project penyelidikan.-Tajuk penyelidikan adalah terhad.-Pelajar berkemungkinan berhasrat untuk memilih tajuk yang sama. Penyelesaian Kekurangan Peralatan Pemilihan Project Kajian -mendapatkan penajaan daripada syarikat swasta.-membuat pemohonan pembaikan peralatan daripada kerajaan.-menjelaskan tujuan dan kepentingan penjalanan penyelidikan kepada badan NGO dan meminta bantuan kewangan. -mengadakan penjumpaan antara pensyarah dari masa ke semasa.-perbincangan dengan pelajar diadakan sebelum pemilihan project.-membahagikan project penyelidikan berdasarkan minat dan specialty pelajar -berkomunikasi secara etika dan professional amat penting dalam penyelesaian masalah.-apabila menghadapi sebarang masalah,perbincangan antara pihak berkaitan amat diperlukan.-sebagai seorang pelajar engineer, kita harus memikirkan cara sendiri untuk menyelesaikanmasalah yang dihadapi secara professional. -semasa menghadapi masalah, kita harus menggunakan profesionalisme kita untuk mencari langkah alternatif.-masalah harus diselesaikan secara beretika dan profesional dan bukannya mengikut perasaan. Pembelajaran JEFFER LEE CHIEH XIONGA144310
Create Your Free Infographic!