Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 - KAKO NADIĆI BARIJERE I IZAZOVE - Od korijena do inovativne prakse PLANIRAJ MODIFICIRAJ double click to change this title text! Radni terapeut u (ne) facilitirajućoj okolini Hrvatska udruga radnih terapeuta Praktična radionica Dr. Jacobs je utemeljitelj i urednik interdisciplinarnog, međunarodnog časopisa A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation. Ona je objavljivala i prezentirala širom svijeta u području ergonomije i marketinga. Dr Jacobsje autorica knjige Ergonomics for herapists and Occupational Therapy: Work-Related Programs and Assessments, kourednica Quick Reference Dictionary for Occupational Therapy, Occupational Therapy Essentials for Clinical Competence, and AOTAs OT Manager (5th edition). Dr. Jacobs prošla predsjednica i dopredsjednica Američkog udruženja radnih terapeuta (the American Occupational Therapy Association - AOTA). Također, dr Jacobs je certificirani profesionalni ergonomist (a Certified Professional Ergonomist - CPE). Dr. Jacobs je u 2005. godini bila dobitnica The J. William Fulbright Foreign Scholarship, zatim 2009. godine Dobitnica nagrade zasluga Kanadskog udruženja radnih terapeuta (the Canadian Association of Occupational Therapists - CAOT), u 2003.Dobitnica nagrade zasluga te 2011. godine nagrade anualnog predavanja Eleanor Clarke Slagle Američkog udruženja radnih terapeuta. Istraživački i znanstveni interesi Dr. Jacobs obuhvaćaju međuutjecaj okoline i ljudskih sposobnosti. Posebice je istraživala poveznice individualnih karakteristika pojedinca i zahtjeva okoline sa povećanim rizikom funkcionalnih ograničenja u populaciji studenata i školske djecem posebno kada gledamo uporabu računala, IPAD-a, nošenja ruksaka; primjene telemedicine, osiguravanju radnoterapeutskih usluga. Dr Jacobs je ko-istražitelji na istraživačkim projektima Nacionalnog instituta za istraživanja u području onesposobljenja i rehabilitacije (NIDRR) pri Kent State Sveučilištu, JBS International, Inc., West Virginia Sveučilištui Sveučilištu Boston (Project Career: Development of an Interprofessional Demonstration to Support the Transition of Students with Traumatic Brain Injuries from Post secondary Education to Employment).  Njeno je istraživanje poduprto potporama Ureda odbora za istraživanja u ergonomiji (the Office Ergonomics Research Committee (OERC), NIDRR i Harvard-NIOSH cenntrom za edukaciju i istraživanja, potporama Hewlett Packard i Microsofta. Dr. Jacobs je utemeljitelj i urednik interdisciplinarnog, međunarodnog časopisaA Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation. Ona je objavljivala i prezentirala širom svijeta u području ergonomije i marketinga. Dr Jacobs je Predavač:Karen Jacobs, EdD, CPE, OTR/L, FAOTA autorica knjige Ergonomics for Therapists and Occupational Therapy: Work-Related Programs and Assessments, kourednica Quick Reference Dictionary for Occupational Therapy, Occupational Therapy Essentials for Clinical Competence, and AOTAs OT Manager (5th edition). Dr. Jacobs prošla predsjednica i dopredsjednica Američkog udruženja radnih terapeuta (the American Occupational Therapy Association - AOTA). Također, dr Jacobs je certificirani profesionalni ergonomist (a Certified Professional Ergonomist - CPE). Dr. Jacobs je u 2005. godini bila dobitnica The J. William Fulbright Foreign Scholarship, zatim 2009. godine Dobitnica nagrade zasluga Kanadskog udruženja radnih terapeuta (the Canadian Association of Occupational Therapists - CAOT), u 2003.Dobitnica nagrade zasluga te 2011. godine nagradeanualnog predavanja Eleanor Clarke Slagle Američkog udruženja radnih terapeuta. Istraživački i znanstveni interesi Dr. Jacobs obuhvaćaju međuutjecaj okoline i ljudskih sposobnosti. Posebice je istraživala poveznice individualnih karakteristika pojedinca i zahtjeva okoline sa povećanim rizikom funkcionalnih ograničenja u populaciji studenata i školske djecem posebno kada gledamo uporabu računala, IPAD-a, nošenja ruksaka; primjene telemedicine, osiguravanju radnoterapeutskih usluga. Dr Jacobs je ko-istražitelji na istraživačkim projektima Nacionalnog instituta za istraživanja u području onesposobljenja i rehabilitacije (NIDRR) pri Kent State Sveučilištu, JBS International, Inc., West Virginia Sveučilištu i Sveučilištu Boston (Project Career: Development of an Interprofessional Demonstration to Support the Transition of Students with Traumatic Brain Injuries from Post secondary Education to Employment).  Njeno je istraživanje poduprto potporama Ureda odbora za istraživanja u ergonomiji (the Office Ergonomics Research Committee (OERC), NIDRR i Harvard-NIOSH cenntrom za edukaciju i istraživanja, potporama Hewlett Packard i Microsofta.
Create Your Free Infographic!