Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Heineken heeft grote ambities omtoonaangevend marktleider te worden in de biermarkt. Dit is de missie die het concern door de jaren heen heeft ontwikkeld. Heineken wil het prefererende biermerk zijnwat elke nieuwe generatie iets extras geeft.Heineken wil zorgen dat ze in de toekomst wederom een bepaalde klasse uitstralen die de klant aantrekt. De consument van Heineken moet het niet alleen lekker vinden om te drinken, maar ook heerlijk vinden om het vast te houden. - Van de voetballiefhebbers weet in de periode na het WK negentig procent van de partnerrelaties van Heineken met het WK- Consumenten associëren Heineken (i) Nederland (ii) saamhorigheid (iii) oranje en (iv) feest.- Voetballiefhebbers oordelen dat de campagne vier de oranjekoorts van toegevoegde waarde is op hun fan beleving.- In de periode na het WK weet 60 procent van de voetballiefhebbers van de campagne van Heinekenen heeft 35 procent van de voetballiefhebbers de intentie om hierin te participeren of hierin geparticipeerd.- Heineken wordt frequenter geassocieerd met de FIFA world Cup ten opzichte van haar concurrenten. Doelstellingen: Primaire doelgroep: Secundaire doelgroep: Alle voetballiefhebbers en niet voetballiefhebbers die naar het WK kijken en houden van bierdrinken, Waarbij vooral de leeftijd 18 tot 35 jaar belangrijk is en die zich willen associëren met; traditie, vriendschap, spanning & sensatie. Mensen die normaal geen bierdrinken of Heineken kopen maar met het WK graag het samba shirt willen hebben. Ook richten ze zich op de mensen die normaal geen bier drinken maar met het WK gezellig mee doen met de rest. Social Media Hashtag sambaselfie 19.111.741 likes op Facebook Concurrentie van Heineken Missie: Visie: Budweiser Bavaria Grolsch Antwoorden Enquête: - 83,6% van de mensen was na het WK op de hoogte van het feit dat Heineken sponsor was van het WK.- feest: 70,49%, Nederland: 65,57%, Oranje: 54,10% en Saamhorigheid: 31,15%.- 77,1% van de mensen binnen de doelgroep vond de oranjekoorts van toegevoegde waarde tijdens het WK. Ze dachten daarbij aan het sponsoren van het WK, het sambashirt en uiteraard het selfie waar veel mensen aan mee deden. - 83,6% van de mensen was op de hoogte van de acties van Heineken rondom het WK en 65,6% van de mensen heeft deelgenomen aan de acties van Heineken. - Ruim 57% van de doelgroep associeert Heineken met het WK. Dit wil zeggen dat als mensen aan het WK denken 57% daarvan direct aan Heineken denkt.
Create Your Free Infographic!