Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 De Visie van mijn stagementor. De Visie van mijn stagementor. Susanne van Erkel Susanne van Erkel Interpersoonlijkcompetent Interpersoonlijkcompetent Pedagogisch competent Pedagogisch competent Vakdidactischcompetent Vak-didactischcompetent Organisatorischcompetent Organisatorischcompetent Sfeervol en samenwerkingsklimaat Positiviteit Veiligheid voor eigen inbreng Omgangsregels Zelfstandigheid Respect voor elkaar Houdt rekening met verschillende leerstijlen stimuleren van zelfoplossend vermogen Samenwerken Gezelligheid en uitstraling Overzichtelijk lokaal Kinderen verantwoordelijkheid geven BV: Susanne past veel positieve feedback toe.Een leerling had hard gewerkt aan eennetter handschrift. Daar kreeg hij eencompliment en een sticker voor. BV: De kinderen krijgen veel samenwerkingsopdrachten.Zo ziet Susanne wie er een leideris en wie een volger. Zoals vorige weekeen werkstuk over de bij. BV: Susanne heeft samen met de kinderenomgangsregels gemaakt die positief gesteldzijn. De kinderen hebben deze ook in hetbegin van het jaar ondertekend. BV: Kinderen plannen zelf hun werk inen bepalen zelf wanneer zij welk werk af hebben. Elke dag wordt rondgevraagd wievindt dat hij/zij zich aan deplanning heeft gehouden BV: Aan het eind van de dag laat Susannede kinderen een rondje door het lokaal lopen.Ze vraagt of de kinderen het opgeruimd vinden.Ze laat de kinderen niet naar huis gaan terwijlhet een zooitje is. BV: Tijdens de Kinderboekenweek heb ik met de leerlingenslingers gemaakt. Deze hingen we op in het lokaal. Vakinhoudelijkcompetent Vakinhoudelijkcompetent BV: 2 kinderen uit de klas krijgen les doormiddel vande kinetische leerstijl. Zij werken niet in een schriftmaar doen hun werk mondeling. Zo kunnen de kinderenop hun eigen manier werken en leren. BV: De kinderen krijgen bij bijna alle opdrachten de kansom samen te werken. Susanne stelt wel hoge eisen en wilt uiteindelijk een goed en mooi resultaat zien.
Create Your Free Infographic!