Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ... segons la via d'entrada 20% 76,8% 2,9% 0,3% 86,8%Particular 13,2%Paquet turistic Entrada de turistes internacionals (sexe)amb motius culturals 12.613,5 (27,4%) son els viatgesdels residents en Espanya realitzats per motius culturals ...dels quals el 70,6% s'ha allotjaten Hotels i similars i en segon lloc especificat (8,8%), en vivendes de familiars i amics Viatges de residents en Espanya realitzats principalment per motius culturals Segons C.C.A.A. Segons sexe i despesa total 49,9% Navarra 45,9%Pais Vasc 45,4%Madrid 36,9%Catalunya 33,6%Extremadura 31,1%Castella i Lleo 30% En % respecte a ladespesa en viatge per oci i vacances -Dones 38,2% -Homes 36,2% A Espanya, destaquen en viatges realitzats segonsel desti:-Espanya 64,5% (mes de la meitat dels residents a Espanya, realitzen viatges culturals dins Espanya)*Tot i aixi les despeses mes grans (63,6%) es generenfora d'Espanya. El 53,6% fa el seu viatge permotius culturals d'oci i el 18,1%ho fa per motius culturals denegoci i estudi Segons les dades del 2010, els residents espanyolsprefereixen fer les vacancesdurant l'estiu i amb reservesd'estada llarga.La seva despesa mitjana perviatge es de 534 euros. El 82,6% delsturistes internacionals realitzen el seu viatge cultural per motius d'oci i el 9,3% ho fa per motius de negoci ... segons la forma d'organitzacio del viatge Turisme cultural Segons el pais de residencia dels nostres turisteseuropeus, els que mes gasten provenen de UK i els que menys, de Portugal. Dins aquest 64,5% destaquen Andalusia (12,2%) i Catalunya (6,8%) El 70,7% del total s'ha allotjat en Hotels i similars Les C.C.A.A. amb mes interesentre els turistes estrangers queens visiten per motius culturals son Catalunya (27,9%), les IllesBalears (16,1), Andalusia (15,7) i Madrid (11,9%). 50,1% Els turistes estrangers que mes euros s'han gastat per persona han sigut els majors de 64 anys, pero com ha arribat mes gent de entre25 a 44 anys, son aquests llavors els que mes han gastat en total. Dades extretes de CulturaBase. Ministerio de educacion, cultura i deporte. 2010. Segons estudis turístics de Familitur i Frontur.
Create Your Free Infographic!