Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 KRYTYKOWAĆ NA PRÓBIE JAK BEZPIECZNIE Jeśli nieumiejętnie zwrócisz komuś uwagę w obecności kolegów, może poczuć się podwójnie upokorzony i zacznie się bronić. Zamiast oskarżać innych wprost, mów o sobie i swoich odczuciach: Więcej na: wladekfoltynski.pl/blog/ Zasady dobrej komunikacji w zespole i studio, która zapewni atmosferę twórczej współpracy i sprawi, że nikt nie uzna Cię za bufona. Jeżeli już krytykujesz - nie piętnuj. Weź część winy na siebie - bez wskazywania winnych. "Czuję się sfrustrowany tym, że po trzech próbach ten numer dalej nam nie zażera." Słuchajcie, czy na pewno wszyscy zagraliśmy C w podstawie w refrenie?” Bądź konkretny. Nie mów: zaśpiewałeś nieczysto. Jeżeli już musisz, powiedz raczej: Czy w drugiej części zwrotki mógłbyś zwrócić większą uwagę na intonację?” Zaakceptuj błąd i proponuj rozwiązania. Zamiast: Znowu zagrałeś te ósemki na hi-hacie w zwrotce, powiedz: Może zagrajmy zwrotkę drugi raz, tym razem z szesnastkami." Proponuj alternatywy, zamiast wytykać rzeczy, które Twoim zdaniem nie pasują . "Co Wy na to, gdybyśmy jeszcze raz zagrali zwrotkę, ale tym razem…” Oddziel człowieka od problemu, mówiąc o instrumencie zamiast o instrumentaliście. Bas mógłby zagrać ten akcent bardziej punktualnie. Użyj trybu warunkowego i zdystansuj problem czasowo. Czy to możliwe, że bębny nie zagrały tego akcentu w mostku?”To mała, ale etyczna manipulacja :-) Bądź gotów przyznać się do błędu