Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Deskresearch Interviews met bewoners Eigen bevindingen Personenauto's perhuishouden in Roessinkligt gemiddeld hogerdan in de rest van Deventer en Nederland.Bron: CBS 1.1 1 Gem. Auto's per huishoudenBron CBS 1 Roessink Nederland Deventer Uit de interviews met de bewonersblijkt dat er onvoldoendeparkeergelegenheid is.Bron: Rapport interviews ''Wij hebben twee auto's en hebben al moeite met hetvinden van een parkeerplek.wanneer er bezoekt komt ishet al helemaal lastig'' Quotebewoner Er is geconstanteerd dat er wegens gebrekaan parkeerplaatsenauto's worden geparkeerdop het gazon = +/- 570 personen * * Gegevens zijn gebaseerd op enquêtes gehouden onder 11 buurtbewoners. De resultaten zijn schattingen gebaseerd op het volledige inwonersaantal van Roessink 55% Leefbaarheid Roessink 45% = +/- 450 personen * Oplossing Parkeerprobleem Oplossing Extra pakeerplaatsen realiseren in de buurt Roessink Parkeervoorzieningen realiseren langs de A1 net buiten Colmschate-Zuid P+ +/- 30 extra parkeerplaatsen realiseren +/- 100 extra parkeerplaatsen realiseren P+ Kosten Kosten Aantallen Aantallen Oplossing Totaal 105.000,- +onderhoudskosten ~ 1000,- per jaar Totaal 650.000,- +onderhoudskosten ~ 2000,- per jaar Parkeerprobleem De kaart geeft aan waar er een te kort is aan parkeergelegenheid De grafiek geeft het percentage weervan bewoners die aangeven dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn. P P P P
Create Your Free Infographic!