Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Energia berriztagarria agortzen ez diren natura -baliabideal dira, etengabe berritzen baitira. Hauek dira garrantsitsuenak: eguzkia , haizea, ura eta biomasa Energia berriztaezina Energia berriztaezina agor daitezkeen natura-baliabideak dira, sortzeko behar duten denbora baino askoz azkarragoa kontsumitzen baitira. Energia berriztaezinak dira erregai fosilak, hala nola ikatza, gasa eta petrolioa, eta subtantzia erradiaktibo batzuk; esaterako, uranioa. Energia termikoa Energia elektrikoa Erregai fosilak Energia mekanikoa Energia kimikoa Argi energia Energia termikoa: Gorputz batek, bere bolumen, presioa eta egoera fisikoa direla eta duen energia berepartikulen mugimenduagatik )Energia hau "barne energia" bezala ere adierazten da maiz. Energia elektrikoa: karga elektriko dute partikulen mugimenduak sorturiko energia da( elektroien fluxua= korronte elektrikoa ). Erregai fosilak ibilgailuetan eta berogailuetan erabiltzen dira. Eta zentral termikoetan, haien energia kimikoa bero- energia bihurtzen da, eta azken hori, energia elektrkoa Energia mekanikoa: Gorputzaren masa, kokapena eta/edo mugimenduarekin erlazionatuta dagoena. Energia kimikoa: naturako konposatu guztiek dutena da, barneko loturen energiaren kausaz. Bai materiabizigabean eta bai materia bizidunean gertatzen diren erreakzio kimikoetan agertzen da, hau da, naturakosubstantzia guztiek duten energia mota hau atomoak biltzeko indarraren ondorioz. Tximistek eta gorpurtz batzuk dute asibidez: eguzkia Energia berriztagarria
Create Your Free Infographic!