Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 IPv6 Necessitat El motiu bàsic pel qual sorgeix, en el si de l'IETF (Internet Engineering Task Force), la necessitat de crear un nou protocol, que en un primer moment es va denominar IPng (Internet Protocol Next Generation), o "Següent Generació del Protocol Internet ", va ser l'evidència de la manca d'adreces. El nou protocol, no només ens ofereix un espai d'adreces gran, sinó que a més millora o soluciona alguns problemes del seu antecessor IPv4. IPv4 té un espai d'adreces de 32 bits, és a dir, 2 ^ 32. (4.294.967.296). En canvi, IPv6 ens ofereix un espai més gran d'adreçament de 2 ^ 128. (340.282.366.920.938.463.463.374.607.731.768.211.456). Format Unicast. S'utilitza únicament per identificar una interfície d'un node IPv6. Un paquet enviat a una adreça unicast és lliurat a la interfase identificada per aquesta direcció. Multicast. S'utilitza per identificar un grup d'interfases IPv6. Un paquet enviat a una adreça multicast és processat per tots els membres del grup multicast. Anycast. S'assigna a múltiples interfícies (usualment en múltiples nodes). Un paquet enviat a una adreça anycast és lliurat a una d'aquestes interfases, normalment la més propera. Adreces Unicast agrupa els següents tipus:-Enllaç Local (Link-Local).-Lloc Local (Site-Local).-Agregable Global (Aggregatable Global).-Loopback.-Sense-Especificar (unspecified).-Compatible amb IPv4. Unicast Multicast Multicast agrupa:-Assignada (Assigned).-Node Sollicitat (Solicited Node). Anycast Anycast agrupa:-Agregable Global (Aggregatable Global).-Lloc Local (Site Local).-Enllaç Local (Link Local). implantacio S'esperava que convisquessin ambdós protocols durant un any i es pensava que la implantació mundial i total a internet d'IPv6 es faria realitat cap a finals de 2012.Actualment està implementat en la gran majoria de dispositius que accedeixen a Internet però no està implementat en la seva totalitat.
Create Your Free Infographic!