Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 inne produkcje związane z produkcją roślinną magazyny paszowe 500 TYS. produkcja bydła 500 TYS. produkcja mleka 900 TYS. BUDOWA NOWYCH BUDYNKÓW INWENTARSKICHPRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH produkcja prosiąt WWW. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH.PL 500 TYS. tuczarnia WYMAGANIA ZAGOSPODAROWNIE TERENU ROLNIK LUB GRUPA ROLNIKÓW POWIERZCHNIAGOSPODARSTWADO 300 ha 10 tys. euro - 200tys. euro WIELKOŚĆEKONOMICZNA GOSPODARSTWA (SO) MASZYNY URZADZENIA ALE 40% MŁODY ROLNIK 60% DOTACJA 50% POZOSTALI ROLNICY GRUPY ROLNIKÓW50% DOTACJA 40% MŁODY ROLNIK limit 200 tys. 50% POZOSTALI ROLNICY GRUPY ROLNIKÓW 1 024 999 CAŁOŚĆ INWESTYCJI 191 666 VAT 500 000 DOTACJA 333 333 WKŁAD WŁASNY 1 230 000 CAŁOŚĆ INWESTYCJI 230 900 VAT 500 000 DOTACJA 500 000 WKŁAD WŁASNY co najmniej dwóch ile to będzie kosztowaćkalkulacja przy maksymalnej kwocie dotacji 500 TYS. CO MOŻNA ZROBIĆ CZYLI MOŻNA KUPIĆ ZA 400TYS produkcja drobiu ale ekologiczna UWAGI/KOMENTARZE 500 TYS. praktycznie każdą produkcję można dopasować, wskazania pokazują pewne preferencje Arimr - kierunki rozwoju tu będzie jeszcze wzależności od indywidualnych analiz, i wytycznych arimr PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW INWENTARSKICH PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE, ANALIZY , PATENTY PYTANIA O KOSZTY BUDÓW I INNE ILE BĘDZIE KOSZTOWAĆ BUDOWA ? 3 CZYNNIKI :1. JAK CHCESZ ZBUDOWAĆ - TANIO CZY JAKOŚCIOWO OD 550 DO 800 ZA METR - BUDOWLANKI2. OCENA ARIMR - KOSZTORYS NIE MOŻE BYĆ ZANIŻONY ANI ZAWYŻONY - NORMY BUDOWLANE3. MATERIAŁY CENA DZIŚ A CENA JAK WSZYSCY ZACZNĄ BUDOWAĆ JAK DUŻY BUDYNEK?1. W ZALEŻNOŚCI OD POZWOLEŃ ŚRODOWISKOWYCH,DJP ( DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWA INWENTARZA2. WYTYCZNYCH ARIMR3. KOSZTORYSU 1.PRZEDE WSZYSTKIM DOTACJA 5002.WSKAZANIA ARIMR3.KOSZTY NA DZIŚ TO SZACUNKI katalog szczegółowybędzie jeszcze rozszerzony przez ARIMR oczywiście można mniej pieniędzyalewedług tych proporcji DLACZEGO JUŻ TRZEBA DZIAŁAĆ?1. BO TRZEBA MIEĆ POZWOLENIA , DECYZJE2. ZAPLANOWAĆ INWESTYCJE3. KTO PIERWSZY BĘDZIE MIAŁ WSZYSTKIE DOKUMENTY TEN BĘDZIE MIAŁ DOTACJE BO DLA WSZYSTKICH NA PEWNO NIE STARCZY
Create Your Free Infographic!