Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Marketingplan ING campagne "WATGAATHETWORDEN" Oranje is ING! Slogan van ING Hoofdmissie van ING ING wil financiële producten en diensten leveren zoals de klant het wil: Met uitstekende service, gebruikersgemak en tegen concurrerende tarieven. "WATGAATHETWORDEN" Simpel Pakkend Duidelijk Spannend Doelstellingen Marketingcommunicatiemix Enquêtes - effectmeting Tijdens het schrijven van dit marketingplan is er een enquête afgenomen om een effectmeting uit te voeren over de WK-campagne.Wij hebben gekozen voor een online enquête via Facebook. Op deze manier balen wij de grootste respons.Hieronder zullen de belangrijkste uitslagen van de enquête worden weergegeven. Heel weinig mensen hebben daadwerkelijkmeegedaan aan de campagne.meer dan de helft van de respondenten kentde actie van ING niet.Ook van de mensen die het gezien hebbenheeft de meerderheid besloten nietdeel te nemen, daar kunnen verschillenderedenen voor zijn. Om de marketingcommunicatiedoelstellingente behalen heeft ING verschillende marketinginstrumenten ingezet tijdens decampagne "watgaathetworden". Tijdens het WK konden alle Nederlanders opwww.watgaathetworden.nl alle WK wedstrijdenvan het Nederlands elftal voorspellenSponsoring:ING is hoofdsponsor van het Nederlandselftal waardoor ING een groot bereik heeftonder de potentiele doelgroep die ze willenaanspreken.Reclame/media:Door middel van de campagne wil INGervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlandersmeedoen aan de WK poule met als doel meernaamsbekendheid te generen en dat de doelgroep de associatie maakt tussen het Nederlands elftal en ING. In de enquête is bij sommige respondenten de 5weggevallen dus die tellen we niet mee in de telling.uit deze uitslag kunnen wij concluderen dat de meerderheid van de mensen een oranje gevoelkrijgt van ING. 1. Van alle voetballiefhebbersweet in de periode na het WK 90%van de partnerrelatie van INGmet het Nederlandse voetbal2. Consumenten associëren INGmet de kleur oranje, de leeuw,Nederland en de Hollandse mentaliteit3. Voetballiefhebbers oordelendat de campagne "watgaathetworden"van toegevoegde waarde is ophun fanbeleving4. In de periode na het WK weet 60%van de voetballiefhebbers van de campagne van ING en heeft 35%van de voetballiefhebbers de intentieom hierin te participeren Van de 51 respondenten die het WK voetbal bij de NOS hebben gevolgd en de commercial gezien moeten hebben is 32 respondenten de campagne opgevallen. De meerderheid van de respondenten heefttwijfels of is het er zelfs mee oneens dat INGvoor voetbal staat. Dat is toch wel een ernstigezaak aangezien ING dit als één van hunspeerpunten ziet. De meningen zijn hier wat over verdeeld. Iets meerdan de helft is het oneens met de stelling.dit zijn waarschijnlijk de mensen die de actieniet hebben gekend. de respondenten die de actiewel kennen zien dit wel als positief effect. Conclusie In het algemeen vinden wij dat ING, de campagne"watgaathetworden" rondom het WK in Braziliëniet goed heeft uitgevoerd. het was een leuke campagnemet veel potentie alleen heeft ING hier niet goed op ingespeeld.
Create Your Free Infographic!