Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Slogan Target:"We care": Onze klanten zijn het uitgangspunt bij alles wat we doen. We respecteren elkaar en zijn ervan overtuigd dat samenwerking tot betere resultaten leidt. We nemen onze maatschappelijke rol serieus. * 90% voetballiefhebbers weten van de partnerrelatie ING met het Nederlandse voetbal.* Associatie ING met de kleur oranje, de leeuw, Nederland en de Hollandse mentaliteit.* Campagne watgaathetworden toegevoegde waarde is op hun fanbeleving.* Periode na het WK weet 60% van de voetballiefhebbers van de campagne van ING en heeft 35% van de voetballiefhebbers de intentie om hierin te participeren. 1. Marketingcommunicatie doelstellingen: 2. Doelgroep 18 tot 25 jaar 3. Media Www.watgaathetworden.nl 4. Concurrentie 5. Enquête - effectmeting Vraag 1: Wat is uw geslacht?59% Man41% Vrouw Vraag 2: Wat is uwleeftijd?48% 21-3030% 11-20 Vraag 3: Bij welkebank bent u actief?52% ING36% Rabobank21% ABN AMRO Vraag 4: Waar denktu aan bij ING?79% Oranje63% Bank52% Leeuw Vraag 5: Heeft u het WK voetbal 2014 gevolgd?96% Ja4% Nee Vraag 6: Hoe heeft u hetWK voetbal 2014 gevolgd?91% TV (NOS)39% Internet32% Krant Vraag 7: Welke reclamecampagnes zijn u opgevallentijdens het WK voetbal 2014?88% Jumbo (Roy Donders juichpak)59% Heineken (Sambashirt)57% ING (Wat gaat het worden)48% AH (Hup Holland Hamsters) Vraag 8: Heeft u deelgenomenaan 'Wat gaat het worden' van ING?54% Nee, ik ken deze actie niet39% Nee, ik heb er wel over nagedacht7% Ja Vraag 9: ING geeft mij een oranje gevoel? 68% Ja32% Nee Vraag 10: ING is voetbal? van 1 tot 534% scoort een 225% scoort een 118% scoort een 318% scoort een 45% scoort een 5 Conclusies 1. Laag percentage associeert ING met voetbal.2. Veel respondenten associeren ING met oranje en een leeuw.3. 54% van de respondenten kent de campagne'Wat gaat het worden' niet.4. 91% heeft het WK voetbal gevolgd via de NOS.5. 68% geeft aan een oranje gevoel te krijgen bij ING.
Create Your Free Infographic!