Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 WADY Wydawcą pieniądze elektronicznego będzie: PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY Zalety i wady pieniądza elektronicznego Pieniądz elektroniczny powinien: ZALETY Pieniądz elektroniczny to pojęcie prawne wprowadzone do ustawy w dniu 19 sierpnia 2011 r. PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY 1) bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe;2) oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe;3) instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo bankowe;4) instytucja pieniądza elektronicznego;5) instytucja płatnicza;6) Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, oraz bank centralny innego państwa członkowskiego gdy nie działają w charakterze władz monetarnych lub organów administracji publicznej; Możliwość przejęcia danych podczas dokonywania transakcji,Brak jakiegokolwiek zabezpieczenia w przypadku dostarczenia nieodpowiedniego towaru lub niedostarczenia go w ogóle.Pieniądz elektroniczny można wydać bez podpisania umowy z bankiem(nie jest on przypisany do żadnej osoby) . Oznacza to, że w przypadku jego zgubienia tracimy środki, które były na nim zapisane Karty mikroprocesowe (chipowe)- system hardwere- ekwiwalent zwykłego obiegu pieniądza- najbardziej rozpowszechniony system mondex- mechanizm dokonywania płatności:bank wydaje kupującemu kartękarta może być ładowana impulsami elektronicznymi odpowiadającym wartością pieniężny,kupujący ładuje w swoim banku kartę na określoną kwotę jego rachunek jest obciążany,kupujący w celu dokonania zakupu, za pomocą specjalnego terminala przekazuje sprzedawcy określoną liczbę impulsów, sprzedawca może umorzyć impulsy poprzez ich spieniężenie lub przenieść je np. do hurtownika Być odporny na fałszerstwa,Zapewniać anonimowość klienta,Dawać możliwoć przesyłania środków o innych osób,Pracować w systemie off-line i w środowisku elektronicznym Mechanizmy dokonywania płatności w Internecie przy pomocy e-pieniądza Niski koszt(transfer może być bezpłatny),Możliwość transferu przez Internet,Możliwość dokonywania zarówno małych jak i znacznych płatności,Brak utożsamiania z jedną walutą,Anonimowość,Możliwość dokonywania płatności na całym świecie,Szeroki krąg użytkowników.
Create Your Free Infographic!