Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 - loutková franc.vláda, dosazená Němci během německéokupace Francie, sídlila ve městě Vichy - německá krajně pravicová politická strana, vůdce Adolf Hitler ZAČÁTEK 2. SVĚT. VÁLKY (1. září) Spojenci 2. světová válka Kdy a kde to bylo? Proč to začalo? Jaké byly příčiny? Sir Winston Churchill 1) výsledek 1. světové války Co to bylo? 1939 - prakticky po celém světě - v letech 1939-1945 1919 - Němci v Africe nakonec dobíjejí Tobruk pokračují k El Alameinu Jak to začalo? Jak to skončilo? Josif V. Stalin Osa - britský premiér, jeden z hlavních strůjců úspěchu Britů ve 2. svět. válce (1874-1965) - sovětský diktátor, jeden z nejkrutějších státníků všech dob (1878-1953) Franklin D. Roosevelt - americký prezident (1882-1945) - nespokojenost německého obyv. s potupnou porážkou - největší válečný konflikt v historii lidstva předzvěsti války 2) ekonomická krize ve 30. letech 20. století 1940 1941 1943 1942 1944 1945 poválečný vývoj 3) vznik nových totalitních režimů Co válka způsobila? Jaké byly následky? - německým útokem na Polsko (1. září 1939) - Japonsko (spojenec Německa) jako poslední podepisuje kapitulaci (2. září)- v Evropě konec už 8. května - odebrání části německého území ve prospěch Francie (Alsasko-Lotrinsko) - demilitarizace okolí řeky Rýn (Porýní) - velká hospodářská krize (zač. r. 1929) chudoba radikalizace německé společnosti znovuobnovení německého zbrojního průmyslu - německá NSDAP zavádí tzv. Norimberské zákony (protižidovské, rasistické) definování židovské rasy jako podřadné Adolf Hitler 1918 konec 1. světové války 1930 - fašismus (Itálie, Španělsko), nacismus (Německo), militarismus (Japonsko), socialismus (SSSR) Benito Mussolini - probíhá Mírová konference ve Versailles schválení poválečných sankcí vůči Německu 1929 vzniká Sovětský svaz a fašistická Itálie 1922 1934 - Black Friday (Černý pátek) - krach na newyorské burze začíná velká (světová) hospodářská krize 1935 NSDAP se po volbách stává2. nejsilnější německou stranou 1933 - požár Říšského sněmu Hitler z činu obviňuje komunisty a vyvolává proti nim obří kampaň drtivé vítězství NSDAP ve volbách, Hitler něm. kancléřem - Hitler se zbavujesvých odpůrců v řadách SA a SS - Itálie obsazuje Habeš (dnešní Etiopii) 1938 1936 - Hitler obsazuje demilitarizované Porýní- ve Španělsku začíná občan. válka (fašisté X republikáni)- Německo, Itálie a Japonsko uzavírají spojenectví 1937 - začíná druhá čínsko-japonská válka zhoršení diplomatických vztahů Japonska a USA - Hitler bez boje zabírá Rakousko ("anšlus") Mnichovská dohoda bitva i Británii - velmoci za příslib míru nechávají Hitlera obsadit Sudety (okrajové části Československa) - Hitler podniká "odvetný" útok na Polsko Křišťálová noc - vražda němec. úředníka v Paříži zabito 91 Židů, zničeno 7 500 žid. obchodů, vypálené synagogy, desetitisíce Židů do koncentračních táborů Británie a Francie vyhlašují válku - Němci brzy porážejí slabou polskou armádu cílené vyhlazování polského obyv. (hl. Židů) - Francie podniká slabou ofenzívu do Sárska, jinak obranná taktika (1941-1945) (1941-1945) ... a další ... a další Sovětský svaz USA Francie Velká Británie Německo Itálie Japonsko Sovětský svaz (1939-1941) - Němci obsazují západ Polska, Sověti východ - jednotka SS v polských uniformách provádí útok na německé stanoviště - Francouzi se na hranicích s Německem spoléhají na silnou Maginotovu linii (systém pohraničního opevnění) Zimní válka - SSSR útočí na Finsko - Německo zahajuje v Atlantiku ponorkovou válku CÍL: odříznout britské ostrovy od dodávek - Hitler navzdory dohodě obsazuje zbytek Českosl. Protektorát Čechy a Morava - Němci vstupují do Belgie a Nizozemska - Spojenci vysílají proti Německu jednotky - několik něm. divizí se mezitím dostává do Francie - něm. útok na Dánsko a Norsko (nakonec úspěšný) - Spojenci obklíčeni u kanálu La Manche evakuace více než 300 000 spoj. vojáků z pobřežního města Dunkerque - Němci obsazují Paříž a krátce poté i celou Francii příměří v Campiègne - generál Charles de Gaulle v čele fr. exilové vlády v Londýně (sever a západ Francie kontroluje něm. armáda,jih a východ fr. kolaborantská vláda z města Vichy) - letecká bitva, Němci bombardují Londýn RAF (Royal Air Force) útok Luftwaffe odráží a vítězí - Hitler plánuje invazi do Anglie, po prohrané bitvě o Británii ji odkládá - Japonci obsazují Fr. Indočínu a potvrzují spojenectví s Německem a Itálií - USA uvalují na Japonsko ropné embargo (zákaz dovozu ropy do Jap.) - Itálie neúspěšně útočí na Řecko a Egypt Hitler vysílá na pomoc něm. jednotky - Britové v severní Africe vytlačují Italy z Egypta do Libye - Britové ze sev. Afriky podporují Řeky (Němci však vytlačují Spojence z Řecka) - něm. generál Rommel (jednotky Afrikakorps) útočí v sev. Africe na Brity bitva u Tobruku (Německo X V. Británie) úspěšná obrana Spojenců operace Barbarossa pakt Molotov-Ribbentrop - dohoda mezi SSSR a Německem o neútočení- sjednána r. 1939 - překvapivý německý útok na Sovětský svaz Sověti v prvních dnech těžce zaskočeni rychlý německý postup - Němci dobíjejí Smolensk a obléhají Leningrad - Hitler přes nesouhlas generálů pozastavuje postup na Moskvu operace Tajfun - obnovení německého útoku na Moskvu - americká tichomořská základna v (Havajské o.) přepadena japonským letectvem, zničení značné části americké flotily Pearl Harboru USA vstupují do války s Japonskem (a tedy i s Německem) - Japonci obsazují americké ostrovy v Tichomoří (Wake, Guam), britský Hongkong a podnikají útok na Filipíny a Malajsii Noc dlouhých nožů 1931 japonská armáda obsazuje část Číny - Američané zahajují nálety na japonská města Němcům docházejí zásoby a jsou u El Alameinu poraženi - Japonsko obsazuje Singapur bitva o Midway smrt říšského protektora obrat v tichomoř. konfliktu vítěz. USA, ústup Japonců - Sověti postupně vytlačují Němce zpět na západ (pryč z ruského území) atentát na Heydricha (výsadkáři z Anglie Jozef Gabčík a Jan Kubiš) tzv. heydrichiáda (popravy bez soudu, vyhlazení vesnic - Lidice, Ležáky) - Sověti odrážejí německý útok na Moskvu bitva o Guadalcanal až do r. 1943 (vyčerpávající) vítězství USA operace Torch - Spojenci (brit. gen. D. Eisenhower) se vyloďují ve Fr. Alžírsku generál Rommel s něm. armádou v severní Africe obklíčen - Italové poraženi brit. armádou v Africe (Somálsko, Etiopie, Eritrea) - Němci velice úspěšní v ponorkové válce Britové však rozluštili něm. šifru (kód) Enigma obrat bitva u Stalingradu - něm. protiofenzíva proti Rudé armádě - další něm. ofenzíva proti Rudé armádě po neúspěchu u Moskvy - pokračuje bitva u Stalingradu Němci poraženi, ustupují od Moskvy konference v Casablance (Velká Británie + USA) dohoda na společném postupu (vylodění v jižní Evropě) - Spojenci pokračují v tlaku na Rommelovu armádu v severní Africe - něm. generál Rommel po neúspěšném protiútoku v sev. Africe odvelen - 13. května kapitulují poslední italsko-německé jednotky v sev. Africe bitva u Kurska (SSSR X Německo) - největší tank. bitva všech dob rozhodující vítězství Sovětů (Němci na východ. frontě ztrácejí iniciativu) - obrat v ponorkové válce Spojenci výrazně úspěšnější - Spojenecké vylodění v jižní Itálii obsazení Sicílie, o něco později i Říma - italský fašistický vůdce Benito Mussolini sesazen a uvězněn - Itálie kapituluje, Němci brání její území před spojeneckým vyloděním - Britové drtivě bombardují německý Hamburk (až 30 000 obětí) Teheránská konference (VB, SSSR a USA) - jednání o společném postupu na konci války plán vylodění Spojenců v severní Francii - Japonci pod neustálým tlakem Američanů v Tichomoří - Japonci ztrácejí základny v Tichomoří Američané pokračují v útocích osvobození Běloruska a pobaltských zemí - Spojenci zadržují japonský průnik do Indie a vítězí v bitvě o Saipan bitva u Leyte - Američané vítězí v bitvě ve Filipínském moři a vyloďují se na Filipínách (USA X Japonsko) - jedna z největších námořních bitev rozhodující rozdrcení japonské flotily operace Overlord (Den D) - vylodění Spojenců v Normandii obrovský masakr, německá obrana však proražena - Němci potlačují Slovenské národní povstání - něm. obrana v severní Francii (Normandie) proražena, Spojenci se navíc vyloďují v jižní Francii Bernard Montgomery Neville Chamberlain - britský premiér, iniciátor Mnichovské dohody s Hitlerem - 25. srpna Spojenci osvobozují Paříž, následně i celou Francii a Belgii Dwight Eisenhower Reinhard Heydrich Hermann Göring Erwin Rommel Josef Mengele Joseph Goebbels operace Market Garden Němci úspěšně brání okupované Nizozemsko bitva v Ardenách - poslední německý pokus o protiútok a obrat války rozhodující porážka německé armády - říšský protektor v Čechách a na Moravě (zemřel po atentátu) - velitel Luftwaffe zakladatel gestapa - známý něm. generál, vedl vojska v severní Africe, přezd. "pouštní liška" - Sověti osvobozují Polsko a pronikají až k Berlínu - drtivé bombardování Drážďan (25-40 tis. obětí) Jaltská konference (VB, USA a SSSR) - TÉMA: vztah k osvobozeným zemím; vznik OSN bitva o Iwo Jimu (USA X Jap.) - extrémně tvrdé boje USA vítězí a zabírají tento strategický ostrov ( možnost náletů na hlavní japonské ostrovy) - Sověti operují v Maďar., na Slovensku a Moravě - Sověti zahajují útok na Berlín - 30. dubna - Adolf Hitler v Berlíně páchá sebevraždu Pražské povstání (5. května) - sovětská podpora - 7. května Němci podepisují kapitulaci 8. května končí válka v Evropě - Japonsko odmítá kapitulaci svržení amer. atom.bomb na Hirošimu a Nagasaki kapitulace Japonska konec 2. světové války (2. září) Postupimská konference - TÉMA: poválečnáspráva Německa; uspořádání a obnova Evropy - spory mezi SSSR a dalšími Spojenci o poválečném uspořádání Německa Francie, VB a USA spojují své okupační zóny a vytvářejí demokratické Záp. Německo SSSR vytváří Vých. Německo se socialistickou vládou - 26. června 1945 založena OSN (Organizace spojených národů) CÍL: zachování mezinár. míru - SSSR si ze zemí, které osvobodil, vytváří tzv. satelitní státy, kde následně vznikají socialistické režimy (Českosl, Polsko, Maďarsko, Rumunsko,...) - r. 1949 vznik NATO (Severoatlantická aliance) - vojenský pakt demokratických států (USA, VB, Francie,...) Varšavská smlouva (voj<