Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Människans Evolution Apa -> MänniskaVarför? 3,9-2,9 miljoner år sen 3-2 miljoner år sen 2,6-1,2 miljoner år sen 2-1,2 miljoner år sen 1,8 miljoner-50 000 år sen 500 000-30 000 år sen 12 000 år sen-NU 2,5-1,8 miljoner år sen Evolutionen är ett begrepp som innebär att det är en ständig utveckling som tarextremt lång tid. Denna utvecklingen sker mellan alla levande arter. Bland annat allt ifrån bakterier, fåglar, fiskar, apor och människor. Hur denna utvecklingen sker görs via olika sorters faktorer som alla hör tillsammans. Dessa faktorer är selektionstryck, mutationshastighet och naturligt urval. Vid ett bra samspel mellan dessa faktor utvecklas eller tillkommer det en ny bättre anpassad art.I detta fall har jag valt människans utveckling från apa till homo sapiens sapiens. Man ser på de olika skallarna till vänster hur olika de är jämförtmed varandra. Detta beror på att de levt under olika tidsperioder och under olikasorters miljöer där det krävts helt olika förutsättningar. Man ser till exempel att de övre skallarna har ett tjockare käkben en de längre ner. Det betyder att de åthårdare mat och använde sina käkar på ett helt annat sätt än vad vi gör idag.Tvärtom är skallbenet större på de bilder som är längre ner vilket kan va etttecken på att hjärnorna blev större och de började tänka samt uppfinna olika hjälpmedel. Denna successiva utveckling är ett tecken på evolutionen, och nuska jag beskriva de utgörande faktorerna. Selektionstryck: Selektionstryck är enkelt sagt vilken miljö man befinner sig i.Är trycket lågt så kvittar det vilka förutsättningar man har då det finns gott om lättillgängligt livsmedel. Är trycket högt så överlever endast arten med destarkaste generna eftersom de bäst anpassade har en förutsättning som de sämre anpassade inte har. Exempelvis en längre hals att nå mat högre upp.Mutationshastighet: Mutationshastighet är hur snabbt de olika generna ändras.En mutation kan till exempel vara att man får en extra arm, denna funktion kanmedföra att man kan göra fler saker samtidigt vilket är skitbra om manhar mycket att göra. För att arten med denna funktion ska kunna föra vidare sin gen måste han/hon para sig med en partner. Naturligt urval: Det föds fler djur/individer än vad vår jord klarar av, därför "sorteras" de arter som är sämst anpassade bort. Exempelvis att den hare med korta ben blir byte för större rovdjur eftersom att den inte kunde springa snabbare än sin bror med långa ben. Samman sak är det med parningen, alltsåatt den finare och starka hanen får para sig. Tecken på evolution
Create Your Free Infographic!