Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 3.Planowanie w Hoshin Kanri 3.Planowanie w Hoshin Kanri Hoshin Kanri Hoshin Kanri Czyli system wzajemnego ustanawiania celów i monitoringu zarządzania firmy Wydział Ustalanie listy zadań wydziałuKierowanie pracą zespołów ZespółUstalanie listy zadań zespołuWykonywanie zadań Informacja nadawcza Informacja zwrotna Informacja zwrotna DepartamentUstalanie listy zadań departamentuKierowanie pracą wydziałów Jak wcześniej wspominano Hoshin Kanri pozwala osiągnąć trwałą wydajność oraz dobre rezultaty pracy. Dzieje się to tak ponieważ część zadań kierowników zostaje oddelegowana na pracowników niższego szczebla. Pozwala to na oszczędzenie czasu i umożliwia skupienie się wyższym kierownikom na realizacji głównych zadań organizacji.System ten jest stosowany w dużych przedsiębiorstwachtakich jak np: Carlsberg Polska. 4.Hoshin Kanri w praktyce 4.Hoshin Kanri w praktyce Act Plan Do Check Planowanie w Hoshin Kanri polega na kierowaniu głównym procesem tak aby jego pod-procesy były przez niego regulowane za pomocą samoregulującego się cyklu APDC gdzie:1.Act oznacza przegląd i diagnozę obecnych praktyk zarządzania.2.Plan oznacza analizę przyszłości, otoczenia, ustalenie celu pożądanego oraz konkretyzacja polityki kierownictwa,czyli planowanie na niższym szczeblu3.Do oznacza realizację planu4.Check oznacza ocenę realizacji planu 1.Definicja 1.Definicja 2. Struktura systemu 2. Struktura systemu Hoshin kanri to system zarządzania którego celem jest osiąganie trwałej wydajności i rezultatów pracy poprzez:-co roczne ustanawianie krótko-/długoterminowych celów i planów zarządzania dla jednostek organizacji (hoshin)-priorytyzacje zadań i przepływu zasobów dla jednostek organizacji-integracje wszystkich członków organizacji w proces realizacji celów- przeglądy realizacji celów wraz roczną oceną realizacji przyjętych celów.Prowadzi to do ukierunkowania całej organizacji oraz przejęcia inicjatywy przez wszystkich członków organizacji w procesie zarządzania. Najwyższe kierownictwoUstalanie celów strategicznychKierowanie pracą departamentów
Create Your Free Infographic!