Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 HHHC9601 KEMAHIRAN KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME HHHC9101 KEMAHIRAN SOSIAL DAN KEBERTANGGUNGJAWABAN HHHC9301 KEMAHIRAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PESTA KONVOKESYEN KE-42INOVASI PEMANGKIN INSPIRASI 1. SALING MEMBANTU JIKA PASUKAN MENGHADAPI SITUASI YANG SUKAR2. DAPT BERKERJASAMA DENGAN BAIK WALAUPUN DENGAN POST-POST YANG BERBEZA3. DAPAT MEMBERI ARAHAN DAN SALING MELAKSANAKAN AKTIVITI YANG BERPATUTAN KESEDARAN ALUR ILMU ' GO GREEN' 1. MEMBERI KESEDARAN KEPADA SEMUA WARGA UKM TENTANG PENCEMARAN SERTA LANGKAH YANG DAPAT MENGURANGKAN ISU INI2. MELATIH DIRI PELAJAR MENJADI SEORANG YANG MAHIR BERURUSAN DENGAN PELBAGAI PIHAK3. MEMUPUK SEMANGAT BERPASUKAN 4. BERKONGSI IDEA5. MENDAPAT MEMPRAKTIKALKAN ILMU BARU BAGI JANGKA MASA YANG PANJANG6. BIJAK MENGATUR PERANCANGAN YANG DILUAR JANGKAAN 3R UKM' GO GREEN' DAPAT MENGURUSKAN MASYARAKAT YANG BERBEZA UMURMENGETAHUI DENGAN LEBIH JELAS CARA ATAU ETIKA SEMASA BERADA DILUAR PERSEKITARAN YANG BERBEZABIJAK DAN PROFESIONALISME DALM MENGHADAPI SESUATU SITUASI INTERAKSI WE REALIZE THE IMAGINATION MENYEDIAKAN DAN MELATIH PELAJAR TENTANG PENGALAMAN BERORGANISASIDAPAT MENINGKATKAN TAHAP KOMUNIKASI YANG BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR DENGAN MASYARAKAT LUARMENGERATKAN HUBUNGAN DAN MEMPERKUKUHKAN NILAI SOSIAL DIKALANGAN PELAJARMELATIH PELAJAR MENJADI SEORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM SETIAP PEKERJAAN YANG DILAKUKAN.DAPAT BERGAUL DENGAN RAMAI INDIVIDU SAMA ADA SESAMA PELAJAR MAHUPUN PENSYARAH
Create Your Free Infographic!