Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 1 5 inne produkcje 500 TYS. produkcja bydła 500 TYS. produkcja mleka 900 TYS. BUDOWA BUDYNKÓW INWENTARSKICHPRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH produkcja prosiąt MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH 2014 - 2020 500 TYS. np.tuczarnia magazyny paszowe 7 kroków do dotacji dla kogo? PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE RAPORT ŚRODOWISKOWY LUB KARTA>>> POSZUKAJ EKSPERTA 2 progi dostępu 3 4 ZAGOSPODAROWNIE TERENU ROLNIK LUB GRUPA ROLNIKÓW POWIERZCHNIAGOSPODARSTWADO 300 ha 10 tys. euro - 200tys. euro WIELKOŚĆEKONOMICZNA GOSPODARSTWA (SO) MASZYNY URZADZENIA zaplanuj, zapoznaj się z cenami 6 7 wkład własny 40% MŁODY ROLNIK 60% DOTACJA 50% POZOSTALI ROLNICY GRUPY ROLNIKÓW50% DOTACJA nie zapomnij !!! WYKONAWCY, FIRMY BUDOWLANE 40% MŁODY ROLNIK limit 200 tys. 50% POZOSTALI ROLNICY GRUPY ROLNIKÓW 1 024 999 CAŁOŚĆ INWESTYCJI 191 666 VAT 500 000 DOTACJA 333 333 WKŁAD WŁASNY 1 230 000 CAŁOŚĆ INWESTYCJI 230 900 VAT 500 000 DOTACJA 500 000 WKŁAD WŁASNY DJP > OBLICZ MAPA DOTACJI KONTAKT MODERNIZACJA created by : www.profileUX.com co najmniej dwóch na co wykorzystać dotację ile to będzie kosztowaćkalkulacja przy maksymalnej kwocie dotacji formularze , kontakt POZWOLENIA URZĘDOWE DEALERZY MASZYN, URZĄDZEŃ INFOLINIA: 515 985 485 jeżeli chcesz tylkootrzymywać informacje napisz, zostaw maila O PROJEKCIE INNE SYMULACJE >>> 1. ile jest aktualnie sztuk w stadzie? 2. co planujesz zrobić?3. jakie planujesz finanse?4. czy masz projekt, pozwolenia?5. dane kontaktowe AKTUALNOŚCI Jeżeli będziesz dzwonił czy pisał, przygotuj sobie odpowiedzi na poniższe pytania: gotowy formularz zgłoszeniowy
Create Your Free Infographic!