Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Nakdi Krediler İçindeki Payı 2014 2014 Türkiye'de 2014 yılında kullanılan nakdi kredilerin % 1,2' lik kısmı Kayseri iline aittir. Kayseri en fazla nakdi kredi hacminin gerçekleştiği 13. il konumunda bulunmaktadır. Kredi Kartı Yoğunluğu Türkiye'de toplam taşıt kredilerinin % 1,08 lik kısmı Kayseri iline aittir. Kayseri en fazla taşıt kredisinin kullanıldığı 18. il durumundadır. Tasarruf Mevduatı İçindeki Payı Türkiye'de mevcut kredi kartlarının % 1,18'lik kısmı Kayseri ilinkde bulunmaktadır. Bu açıdan kayseri en fazla kredi kartının bulunduğu 14. il konumundadır. FİNANSAL PİYASALAR Türkiye'de illerde ortalama 2,05 kişiye bir adet kredi kartı düşerken Kayseri'de her 1,5 kişiye bir adet kredi kartı düşmektedir. Türkiye'de en fazla tüketici kredisinin kullanıldığı 17. il durumunda olan Kayseri ülke genelindeki toplam tüketici kredilerinin % 1,36' lık payına sahip bulunmaktadır. 25 ENDEKS SIRASI %1,2 %1,2 Tüketici Kredileri İçindeki Payı %1,36 %1,36 %1,08 %1,08 Konut Kredileriİçindeki Payı Kayseri Türkiye'de en fazla konut kredisinin kullanıldığı 13. il durumundadır.Kayseri ülke genelindeki toplam konut kredilerinin % 1,31' lik payına sahip bulunmaktadır. %1,31 %1,31 2014 Kredi Kartı İçindeki Payı %1,18 %1,18 1,5 1,5 %3,03 %3,03 Türkiye'de nakdi kredilerin takibe düşme oranı illerde ortalama % 2,95 seviyesinde gerçekleşirken, Kayseri'de bu oran % 3,03 olarak gerçekleşmektedir. Takipteki KredilerOranı 2014 %1,12 %1,12 Tasarruf mevduatının en yüksek olduğu 15. il konumundaki Kayseri, Türkiye'de mevcut tasarruf mevduatının % 1,12' lik kısmına sahip bulunmaktadır. 2014 2014 2014 2014 Taşıt Kredileri İçindeki Payı
Create Your Free Infographic!