Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 KAPANGYARIHAN NG MGA KABABAIHAN SISTER JONALYN MGA SAGOT Para kanino po ang serbisyo naibinibigay ninyo, sister Jonalyn? MGA TANONG 1. 2. Ako ay isa sa mga sisters dito sa Missionariesof Charity and last year lang ako nandito.Dito ako naka-assign sa mga lolo at lola. Si sister Jonalyn as isang madre na parte sa "Missionaries of Charity" na nasa Tondo, Manila. Ito ay isang institusyon na ginanap para sa mga matatanda at mga bata na may mga sakit o sa mga mahihirap Pwede po ba kayo magpahayag ngonting impormasiyon tungkol sainyong sarili? 1. 2. Talaga ang focus namin ay si Jesus. Sa Diyos.Lahat ng mga services namin dito ay para kay Hesus. 3. 4. 4. 3. 7. 8. 6. 7. 8. 5. 5. 6. Anu ano po ang mga hirap nanalagpasan ninyo para magingmatagumpay ang pagtayo ng lugar na ito? Kasi dati nung umpisa, wala pang building na ito.Yung mga unang-una sisters ay yungnagpatayo ng lugar na 'to. Sila mismoyung naghahakot ng lupa at cemento. Sinu sino po ang mgakasama ninyo sa pagtulong? Yung mga sisters pero bago kamimagkaroon ng isang foundation sa isanglugar, kailangan invited kami ng Pope.Si Mother Teresa maraming beses napumunta siya dito. Tiningnan niya yunglugar at tumulong yung mga obispo sa pagpapatayo. Bakit niyo po naisipan na magtayo,at kailan po ito nangyari? Kung mayroon pong mga problema na sumubok sa inyo,mayroon po bang mga pagkakataon na naisipan ninyongsumuko?Kung hindi, paano niyo po ito inayos? Paano niyo po ito pinapatakbong maayos? Ano po ang inyong mga layuninsa pagpapatayo nito? 36 na taon na itong house na 'to eh.Through the invitation of the bishop. Wala naman, basta nagdasal kami Makatulong sa mga talagang mahihirap atwala talagang tutulong sa kanila. Kami ay dumedepende sa Divine Providence.Wala kaming fixed beneficiary na nagbabayadng kailangan namin. Naniniwala kami na napapatuloykami through the help of Jesus Christ.
Create Your Free Infographic!