Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Giraffen är ett bra exempel på där man vet att evolutionen har ändrat på giraffens utseende då den fått sin långa hals från att leva på löv från höga träd.De har sträckt sig för att nå de goda löven i de höga trädensom resulterat i att de utvecklat långa halsar. Giraffen är bara ett exempel på att mankan se att evolutionen skett. Man kan sedetta t.ex på hur människan utvecklats eller på hur bakterier blir antibiotikaresistenta Evolutionen kan ske både genom mutationersom fungerat och gjort att den nya arten trivtsoch fortsatt föröka sig. Evolutionen kan ocksåske genom selektion som gör att arten förändrats till det bättre tack vare omgivningen Genom att man hittat gamla fossiler och sättdennes dna kan man konstatera att alla djur och växter (levande organismer) härstammar från samma urcell som sedan utvecklats genomnaturligt urval som blir möjligt tack vare selektion och mutation som format de olikaarterna och gjort dem olika. Ett exempel på en organism som överlevt genom mutation är bakterier i infektionerdå vi behandlar dem med antibiotika, vissahar fått en mutation som gör att vissa blir antibiotika resistenta och överlever och kanfortsätta att fortplanta sig. Ett annat bevis på att evolutionen finns är finkarna på Galapagosöarna som Darwin skådade under en tid. Han upptäckte att fåglarna på de olika öarna hade olika stora och kraftiga näbbar som berodde på att det fanns olika sorters mat på de olika öarna. Ebba Dyfvelsten
Create Your Free Infographic!