Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Rights or we fight. The French Revolution 1789-1815 Causes for the French Revolution: A ineffective ruler King Louis XVI Economic troubles from food shortage1788-1789 Financial crisis from King Louis XVI & previous wars. Struggle for over all power & Empire outstrips the fiscal resources of the state The French society was in very bad condition Conflict between the monarchy & the nobility for the remaking of the tax system led to bankruptcy Eventully the guillotine took down King Louis XVI & his wife Funkcionalni stilovi standardnog jezika Enes Karić Književnoumjetnički/pjes nički: subjektivan, fikcionalan, korištenje stilskih figura, upravnog govora, dijaloga, monologa itd... Naučni: objektivan, precizan,prisutni termini i konstrukti, isključivo korištenjestandardnog jezika,autorsko MI. Cilj je istraživanje i rezultat rada, tj. generalizacija izučenog. Administrativno-pravni:koristi se u administraciji i sudstvu,ustaljene fraze i forme (tzv.kancelarijska leksika),klišeizirani izrazi, nominalizacija,dekomponirani predikat,gomilanja riječi,... Novinarsko-publicistički:trebao bi da bude objektivnog karaktera, no zna bitiprilično subjektivan, upotreba "krnjeg" perfekta,markiran red riječi, posebanprostorni raspored teksta. Razgovorni stil:usmenog karaktera, upotrebljavaju se glagoli, obiluje lokalizmima, žargonizmima i ponekad vulgarizmima,česte redukcije i kraćenja riječi. 80% ljudske govornedjelatnosti otpada na razgovorni stil.Prisutna gestikulacija, pokreti, mimika, šutnja.česte eliptične rečenice. double click to change this header text! Nepismenost nikad nije teško uvidjeti: um u čitanju teksta s gramatičkim greškama osjeća istu neprijatnost koju trpe bose noge po trnju. Jedan od laureata nagrade Hasan Kaimija za svoj prvi roman Pjesme divljih ptica "Pjesme divljih ptica su čitane i dobro primljene, između ostaloga,i zato jer sam na književan način htio dati svoje viđenje nekih pojava u našem vremenu. Sintagmu trijumf fanatizma je izrekao Halil Inaldžik, slavni turski povjesničar (dugo godina profesor na University of Chicago), a ta se sintagma odnosi na pojavu iznimno velikog broja sekti i derviških redova u Osmanskom Carstvu krajem 16. stoljeća. One su raspamećivale muslimane (i kršćane, i jevreje...). Tu sam našao neku vrstu korespondencije između 16. stoljeća i 20/21. stoljeća, i partijske i stranačke, ali i derviške i sektaške raspamećenosti. Praktički, danas je cijeli Balkan, pa sa Balkanom i cijela istočna Evropa, u fazi prekomponiranja ne samo kod stanovništava muslimanske tradicije. Čekamo projekte iz Evropske Unije, ili iz prave Evrope, da se ovaj fragmentirani prostor opet poveže, da prokuca bilo normalnog i mirnog života ljudi i onog što je ljudsko kod svih. Jedna aroma prosvjetiteljstva koju sam impregnirao u Pjesme divljih ptica pokušaj je da sugeriram muslimanima Balkana i istočne Evrope da se otvore prema demokratskim vrijednostima."iz intervjua za "Svjetlo riječi" To su one odluke koje čovjek donese u tišini noći, za obilna pljuska, oluje i vjetra, kad uzme cijeli život preda se kao granu, pola suhu a pola zelenu, i prelomi je na desnom koljenu! I uvijek se prevari: to što je od života preostalo kraće je od odbačenog dijela i pređenog puta. Enes Karić, Pjesme divljih ptica Bog je stvorio nebrojeno stvari, ali ih sve čovjeku nije ni pokazao, a još manje objasnio. Neke je ostavio čovjekovoj vjeri, druge razumu, treće snatrenju, četvrte slutnji, pete ljubavi... Ali najveći broj Božanskog beskraja uopće se ne tiče čovjeka! Čovjek ne treba sve da zna!” "Ma šta bilo, ne plači, jer od plača je jedina posljedica da ovlaži obraze i osvježi ih ako ima blaga povjetarca.Osim toga, ne misli da si bjegunac iz bitke! Niti izdajnik! Uostalom, zapamti: Veliki dio čovječanstva ionako ne potiče od heroja i junaka, koji ginu i o kojima se potom pjevaju pjesme! Veliki broj se izrodio od kukavica koji ljutom boju okrenu leđa i koji se, potom, u nastupu primirja i trajnijeg mira počnu otimati i krviti za vlast i čast, za imetak i ugled, za kuće i imanja, za žene i položaje." Izdavač: Tugra ; Sarajevo, BiH; mart 2009. Edicija: Roman Dr. Enes Karić je rođen 16. maja1958. u Višnjevu, kod Travnika(Bosna i Hercegovina). Izdavač: Tugra ; Sarajevo, BiH; maj 2011. Edicija: Roman
Create Your Free Infographic!