Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Email etikett, az elektronikus levelezés néhány íratlan szabálya. Mindannyian rengeteg levelet kapunk nap mint nap. A figyelemfelkelt s pontos trgy megjellse megv attl, hogy a levl cmzettje a levelet ki se bontsa, vagy ksbbre hagyja annak elolvasst. A trgy alapjn knnyen kvethet azis, hogy a felad mire vlaszolt. Mindannyian rengeteg levelet kapunk nap mint nap. A figyelemfelkeltő és pontos tárgy megjelölése megóv attól, hogy a levél címzettje a levelet ki se bontsa, vagy későbbre hagyja annak elolvasását. A tárgy alapján könnyen követhető azis, hogy a feladó mire válaszolt. Figyelemfelkeltő, pontos "tárgy". NE KIABÁLJ! Ha lehet kerljk a csupa nagybetveltrtn levelezst, mert ez a netikettbena kiablsnak felel meg.Bnjunk csnjn a sznes betkkiemelsvel s SOSE VIGYKTLZSBA A FELKILTJELEK S KRDJELEK SZMT!!!!!!!444 Ha lehet kerüljük a csupa nagybetűveltörténő levelezést, mert ez a netikettbena kiabálásnak felel meg.Bánjunk csínján a színes betűkkiemelésével és SOSE VIGYÜKTÚLZÁSBA A FELKIÁLTÓJELEK ÉS KÉRDŐJELEK SZÁMÁT!!!!!!!!444 Legyen minden levél végénott a céges aláírásod Elgg bosszant tud lenniamikor kapunk egy leveletamire azonnal szeretnnk reaglnis a felad email cmn kvlsemmilyen ms elrhetsgetnem tallunk.Hasznld a levelek vgnaz alársod! Eléggé bosszantó tud lenniamikor kapunk egy leveletamire azonnal szeretnénk reagálniés a feladó email címén kívülsemmilyen más elérhetőségetnem találunk.Használd a levelek végénaz aláírásod! Sürgős?Biztosan? Ismerd fel mikor tegyl egy zenetre piros felkiltjelet!Vigyzat A tlzsba vitt srgsnek jellt levelek kldse utneljn a pillanat amikor senkisem fogja fontosnaksrgsnek reznia leveled, mg akkor semha igazn az! Ismerd fel mikor tegyél egy üzenetre piros felkiáltójelet!Vigyázat! A túlzásba vitt sürgősnek jelölt levelek küldése utáneljön a pillanat amikor senkisem fogja fontosnak/sürgősnek éreznia leveled, még akkor semha igazán az! Amennyiben csatolmnyt adsza levlhez lehetsgeidhezmrten adj a csatolmnynak is sajt nevet Klnsen ha tbbetis hozzadsz.Ha lehet kerld pldula semmitmond Scan4321.pdf nevet. Amennyiben csatolmányt adsza levélhez lehetőségeidhezmérten adj a csatolmánynak is saját nevet! Különösen ha többetis hozzáadsz.Ha lehet kerüld példáula semmitmondó Scan4321.pdf nevet. Csatolt dokumentum Válasz 24 óránbelül Ne hagyjuk ktsgek kzt a levl rjt!Ha nem is tudunk azonnal vlaszolni, legalbb jelezzk a feladnak:megkaptuk a levelt ksbbrdemben is reaglunk r.(Sokan maximum 24 rttartanak optimlisnak, deez nem klszably) Ne hagyjuk kétségek közt a levél íróját!Ha nem is tudunk azonnal válaszolni, legalább jelezzük a feladónak:megkaptuk a levelét későbbérdemben is reagálunk rá.(Sokan maximum 24 óráttartanak optimálisnak, deez nem ökölszabály) Üzleti levél.Csak komolyan! Az email brmennyire is szemlytelennektnik nem mentest az ltalnoszleti levelezs szablyai all: cmzett pozcijnak megfelel megszlts nz, udvarias stlus egyrtelm fogalmazs bekezdsek s szvegtagolsok alkalmazsa rvidtsek kerlse HELYESRS (MS Word a bartod, mindig segt) Az email bármennyire is személytelennektűnik nem mentesít az általánosüzleti levelezés szabályai alól:- címzett pozíciójának megfelelő megszólítás- önöző, udvarias stílus- egyértelmű fogalmazás- bekezdések és szövegtagolások alkalmazása- rövidítések kerülése- HELYESÍRÁS (MS Word a barátod, mindig segít)
Create Your Free Infographic!