Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 El senyor tenia un bosc que decidia quanels camperols podien caçar o agafar llenya. Els camperols apart de pagar impostos tenien que pagar per utilitzar el moli, el forn i quan sortien i entraven al poble (peatge) Els masos eren porcions de terra per cultivar que el senyor li donava als campesols.A canvi d'aquestas terreshavien de pagar uns impostos, diners menja etc La reserva era la part de terra explotada del senyor a qui li pertanyien les terres, tots els seus cultius eren per el senyor Les terres que el hi donava el rei als nobles eren feus, que estaben dividits en dos parts El feu Els pincipals ingressos dels reis eren gracies als nobles o a la esglesia L'exercit del rei no era molt cran per aixó depenia dels nobles, quan hi havia una amenaça exterior tots els nobles es juntaban per formar un gran exercit Duran el feudalisme els reis van tenir molt poc poder, tenia la cort per ajudar a governar al rei Els poders del rei i la seva cort Moltes lluites de nobles contra nobles, rei contranobles o nobles contra rei Els nobles mes importants tambe podien tenir altres nobles menys importants per fer pactes El noble li juraba fidelitat al rei i li donava ajudamilitar, consell en el governi el rei a canvi els hi donava una part de les seves terres El rei com un noble Responsable de les seves terres Noble Sistema social amb aquestes caracteristiques El noble a canvi de protegir-los tenian treballar per a ell El rei no donava protecciói llavors els camperols vanbuscar a la dels noblespoderosos Dividir en molts regnesamb reis molt débils sense exercit i no podien protegir el seu regne Despres de la caiguda de l'imperi carolingui El Feudalisme
Create Your Free Infographic!