Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Nötr Cisimler Nötr bir cisimde hem negatif hemde pozitif yük bulunmaktadır.Çünkü bütünmaddelerin yapısında hem elektron hemdeproton bulunur.Nötr cisimlerde elektron sayısıproton sayısına eşittir. Bu yüzden cisim nötrdür. ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİM NE DEMEKTİR? double click to change this header text! double click to change this header text! Elektrik yüklü cisim üzerindepozitif veya negatif yük fazlalığıbulunan cisimlerdir.Eğer bir cisimüzerinde proton sayısı elektronsayısından fazla ise cisim pozitifyüklüdür Eğer bir cisim üzerindeproton sayısı elektron sayısındanaz ise cisim negatif yüklüdür deriz. Bir Cismin Elektrik Yükü Hangi Değerlerde Olabilir? Bir cismin elektrik yükü elemanteryükün tam katları olacak değerlerde olabilir. Yani cisim üzerinde 2 elektron fazlalığı varsa cisim 2 elemanteryükle yüklüdür. Doğadaki tüm olaylarda madde kaybolmazancak şekil değiştirir. Bu olaya maddeninkorunumu kanunu denir. Elektronlar da atomun dolayısıyla maddenin bir parçasıolduğuna göre elektronlar da kaybolmazÖyleyse bir olaydan önceki toplam yükolaydan sonraki toplamı yüke eşittir.,Bu olay yüklerin korunumu olarak ifade edilir. ELEKTRİK YÜKLERİNİN KORUNUMU NE DEMEKTİR? ELEKTRİK YÜKLERİNİN ÖZELLİKLERİ 1. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık elektrondur.2. Elektronlar, cisimler arasında alınıp verilebilir. Nötr bir cisim elektron alırsa negatif, verirse pozitif yüklenir. Atomun çekirdeğindeki pozitif yükler (protonlar) hareket etmez, bir cisimden diğerine geçmez.3. Elektronun yükü bölünemez ve en küçük yüktür. Bu nedenle bir cismin yükü elektronun yükünün tam katları olabilir, kesirli katları olamaz. Bu özelliğe yüklerin tanecikli yapısı denir.4. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektronun yükü eksi, protonun artı işaretlidir.5. Proton ve elektronun yük değerleri eşittir.6. Nötr cisimler dışarıya karşı herhangi bir elektriksel etki göstermez. Yüklü cisimler birbirine elektriksel kuvvet uygular. Bir başka ifadeyle elektrik yükleri elektriksel kuvvetin nedenidir.7. Elektrik yüklerinin önemli özelliklerinden birisi de korunumlu olmalarıdır.
Create Your Free Infographic!