Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Solució d'incidències amb dades usuaris,interacció directa amb SEPE, comprovacionsd'enviaments. Ut enim ad minim 10% 6% Solució de petites incidències i/o resolució de dubtes aplicatiu.Resultat: millora del manteniment de l'aplicatiu LOPDAuditoria i millora del registre de fitxers Informe EMFO 2014:Dedicació anual Informació rellevantsobre l'evolució delsdiferents projectesdel centre Creació d'indicadors.Suport a tècniques encreació d'indicadors iinterpretació.Comprovació d'estadís-tiques. Millora i estandardització delsprocessos. SPIN Informàticainfo@spinvilanova.comTwitter : @spinvilanovaFacebook : facebook.com/spinvilanova 12% INDICADORS 44% Formació i reaprofitament dellicències. Acompanyament a la creació d'usuari aspirant al portal oficial actic.gencat.cat. Suport ala inscripció a la prova ACTIC ACTIC SUPORT A RESPONSABLES I TÈCNIQUES 8% SUPORT A L'AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ FORMACIÓAPLICATIU SPIN EMPRENEDORIA Millora del sistema d'apuntsautomàtics 5% 5% Millora de manuals. Selecció de personal EMFO, suport a la configuració i millora del sistema.Auditoria de tècniques en utilització de l'aplicatiu. App PIVEM. Enllaç EMFO - SPIN, agilitzar laresolució d'incidències que requereixen una intervenció especial o més exhaustiva.Programa de ràdio. ALTRES TASQUES I SUPORT 10% PROPOSTA 2015 Indicadors. ACTIC. Creació i millora de manuals. Gestió de nivell 1 via app. Formació online. Distribució de personal + canvis gestió de RRHH. LOPD.
Create Your Free Infographic!