Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 1. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık elektrondur.2. Elektronlar, cisimler arasında alınıp verilebilir. Nötr bir cisim elektron alırsa negatif, verirse pozitif yüklenir. Atomun çekirdeğindeki pozitif yükler (protonlar) hareket etmez, bir cisimden diğerine geçmez.3. Elektronun yükü bölünemez ve en küçük yüktür. Bu nedenle bir cismin yükü elektronun yükünün tam katları olabilir, kesirli katları olamaz. Bu özelliğe yüklerin tanecikli yapısı denir.4. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektronun yükü eksi, protonun artı işaretlidir.5. Proton ve elektronun yük değerleri eşittir.6. Nötr cisimler dışarıya karşı herhangi bir elektriksel etki göstermez. Yüklü cisimler birbirine elektriksel kuvvet uygular. Bir başka ifadeyle elektrik yükleri elektriksel kuvvetin nedenidir.7. Elektrik yüklerinin önemli özelliklerinden birisi de korunumlu olmalarıdır. Elektriksel yük, bir maddenin elektrik yüklü diğer bir maddeyle yakınlaştığı zaman meydana gelen kuvetten etkilenmesine sebep olan fiziksel özelliktir. Pozitif ve Negatif olmak üzere iki tür elektriksel yük vardır. ELEKTRİKSEL YÜK Doğadaki tüm olaylarda madde kaybolmaz ancak şekil değiştirir. Bu olaya maddenin korunumu kanunu denir. Elektronlar da atomun dolayısıyla maddenin bir parçası olduğuna göre elektronlar da kaybolmaz. Öyleyse bir olaydan önceki toplam yük, olaydan sonraki toplamı yüke eşittir. Bu olay yüklerin korunumu olarak ifade edilir. ELEKTRİK YÜKLERİNİN KORUNUMU ELEKTRİK YÜKLERİNİN ÖZELLİKLERİ NÖTR CİSİMLER Nötr cisim: (+) ve (-) yük sayısı birbirine eşit olan cisimdir. Nötr cisimler yüksüz değildir.Sadece zıt yükleri birbirine eşittir
Create Your Free Infographic!