Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 La Carta dels Drets Fonamentals Legitimitat de l'acció de la UE 1- Refondre en un sol text tots els drets fonamentals protegits en el sí de la UE2 - Detallar-ne el contingut3 - Fer-los més visiblesi previsibles als ciutadans Objectiu s Conting ut 1 - Principis derivats de les tradicions constitucionals comuns dels països de la UE2 - Principis derivats de la jurisprudència del TJUE i TEDH3 - Principis generals recollits en el CEDH (1950)4 - Drets econòmics i socials recollits a les Cartes Socials adoptades per la Comissió i el Consell Estructura - Preàmbul- 7 títols (dignitat, llibertats,igualtat,solidaritat, ciutadania,justícia i disposicions generals)- 54 articles La Carta és elaborada pel Consell Europeu de Colònia de 1999 i proclamada solemnament a Niçael 7 de desembre de 2000. El fallit Tractat Constitucional (2004) pretén incorporar-la en el seu articulat i dotar-la de força vinculant. Canvis amb el Tractat de Lisboa (2007; e.v. 1 desembre 2009) Després del fracàs del Tractat Constitucionsl, la CIG'2007 esplanteja com rescatar el caràctervinculant a la Carta. Es plantegen 3 opcions: (Ref. bibliogr. Textos 8 i 3): 1 Reproduccióíntegra en nou Tractat? 2 Protocol annex? 3 Referència directa? Solució adoptada: (art. 6 TUE) La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta delos Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. Regne Unit i Polònia no queden vinculats per l'art. 6 TUE; es va negociar per a ells una posició especial en el Protocol núm. 30 (Sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a Polonia y el Reino Unido) (Ref. bibliogr. Text 11 i TUE) Vincula... 1 - Les institucions, òrgans i organismes de la Unió (art. 51.2 Carta)2 - Els Em quan apliquen dret de la UE, ja que la Carta no amplia les competències de la UE (art. 51.2 Carta)3 - La pròpia UE en la seva acció exterior(art. 21 TUE) Ref. bibliogr.: Strategy for the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights by the European Union
Create Your Free Infographic!