Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Sistematska pripadnost:-Carstvo:Animalia-Koljeno:Chordata-Razred:Mammalia-Red:Cetacea-Podred:Odontoceti-Porodica:Delphinidae-Rod:Tursiops-Vrsta:T.Truncatus Stanište:-pojavljuje se na području cijelog Jadrana.-naseljavaju dublja područja mora i oceana,kao i priobalne vode, riječna ušća i zaljeve.-pučinski dupini vezani uz otvoreno more-priobalni dupini vezani uz uže područjena kojem žive tvoreći zajednice različitih veličina-priobalni tip dobrih dupina je prisutan u Jadranu Dobri dupin(Tursiops truncatus) Opis:-Duljina: 1,9-4 m-Masa: 150-500 kgivotni vijek: do 50 g-Osnovna boja je tamnosivaili crna na leđima i krem na trbuhu, a razlikuju senijansama i uzorcima Hranjenje:-uglavnom ribom, rjeđe glavonošcima i rakovima-U potrazi za ribom dobri dupini obično ostajupod morem 4 do 5 minuta. Razmnožavanje:enke dobrih dupina skotne su dvanaestmjeseci nakon kojih okote jedno mladunčekoje doje oko 16 mjeseci. Mladunče ostajes majkom i po nekoliko godina tijekom kojihrazvije vrlo bliski odnos.-Mužjaci nisu aktivno uključeni u odgajanjemladih. Dobri dupini dostižu spolnu zrelostsa šest godina, a ženka može imati mladosvake dvije do tri godine. Razlog ugroženosti:-mala površina i zatvorenostJadanskog mora-pritisak turista i stanovništva-onečišćenje mora: ksenobioticise gomilaju u tkivu dupina štouzrokuje smanjenu reproduktivnusposobnost, povećavanje smrtnostimladunaca, smanjenje imunitetai pojavu bolesti-prekomjerni izlov organizamakojima se dupini hrane-buka motornuh plovilaonemogućava komunikaciju-slučajni ulov u mreže i namjerno ubijanje-otpad: plutajuća plastika i ostaci mreže Izvori:http://www.bioteka.hr/modules/zemlja/index.php/zemlja.%C4%8Clanci.9/Dobri-dupini---omiljeni-veseljaci-Jadrana.ht mlVelika ilustrirana enciklopedijaivotinja,Mozaik knjiga ISBN 953-196-088-7CRVENA KNJIGA SISAVACA HRVATSKE, Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Vrsta je zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode RH,a nalazi se i na Dodacima II. i IV. Habitats Directive,Dodatku II. Bernske konvencije, SPA protokolu Barce-lonske konvencije, Dodatku II Bonnske konvencije (CMS),te Dodatku II.A CITES-a.Predložene mjere zaštite:-zaštititi mjesta veće brojnosti i područja razmnožavanjai hranjenja kao zoološke rezervate-uvesti mjere upravljanja kao npr. ograničenje plovidbei/ili ribarenja-izraditi i uspostaviti kvalitetan plan upravljanja i nadzornad ribljim fondom Jadrana-osiguratikvalitetne sustave odvodnje te pročišćavanjaotpadnih voda-provoditi kampanje informiranja i edukacije javnosti,posebice turista tijekom ljeta o pravilima ponašanjau blizini dupina
Create Your Free Infographic!