Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 FIRMY RODZINNE start from scratch[clears the canvas] Firmę należy uznać za rodzinną, jeśli jej założyciele/lub następcy są wśród jej największych udziałowców i (chociaż nie zawsze jest to wymagane)zajmują główne stanowiska w zarządzie firmy lub w radzie nadzorczej.~Surdej, Wach (2010)~ Trygonalny w swej budowie organizm rynkowy obejmujący rodzinę, biznesi jednostki, który funkcjonuje według różnych, ale zaadaptowanych wzajemniecelów, a i ich realizacji poświęca swoją energię w perspektywie wielopokoleniowejpoprzez zarządzanie i kontrolę jego działalności i własności.~Więcek-Janka (2013)~ PODREGION KALISKI 25.590 PODREGION KONIŃSKI 23.991 PODREGIONLESZCZYŃSKI 23.199 PODREGION PILSKI 14.127 PODREGIONPOZNAŃSKI 31.769 W WIELKOPOLSCE 161.850 WIELKOŚĆ POPULACJI FIRM RODZINNYCH Dane określają populację firm rodzinnych na 90% spośród wszystkich firm działającychna całym świecie (Aldrich, Cliff 2003; Short 2012) Większość z przedsiębiorstw rodzinnych to mikro i małe firmy, które jednak wpisałysię w rynek przedsiębiorstw średnich i dużych(La Porta, Lopez de Silanes, Shleifer 1999) Najbardziej uśrednione szacunki europejskich giełd mówią o tym, że 44% firm na nichnotowanych jest w rękach rodzin (Faccio, Lang 2002) W USA rodziny kontrolują trzecią część najbogatszych spółek umieszczonychw rankingu S&P 500 (Anderson, Reeb 2003) Badania prowadzone na rodzimym gruncie szacują ichliczebność między 37% a 65%. Takie rozbieżności wynikają z różnic w rozumieniu pojęcia przedsiębiorstwa (firmy)rodzinnego, a co za tym idzie przyjmowaniem odmiennychkryteriów ich klasyfikacji (por. Safin 2007; Jeżak, Popczyk,Winnicka-Popczyk 2004; Sułkowski 2012; Short 2012)
Create Your Free Infographic!