Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 asistă persoanele cu dizabilitățicare vor să facă plângeri în nume propriu Centrul de Resurse Juridice www.crj.ro MECANISMUL DE MONITORIZARE INDEPDENDENT se referă expres la persoanele cu dizabilități AVOCATUL POPORULUI acoperă toate drepturile persoanelor cudizabilități înscrise în Convenția ONU are în vedere exclusiv instituțiile pentru persoane cu dizabilități (instituții de asistență socialăși spitale de psihiatrie) va avea 21 de posturi la care se vor adăugacolaboratori externi, exclusiv pentru vizite ininstituții pentru persoane cu dizabilități pe lângă activitatea de vizitare, raportareși recomandare, poate emite și dispoziții obligatoriipentru instituțiile vizitate sau pentru autoritățilecare le conduc, coordonează sau acreditează poate formula recomandări pentru modificarealegislației sau propune politici publiceprivind drepturile persoanelor cu dizabilități echipele de monitorizare: reprezentantal mecanismului și membri ai societățiicivile, inclusiv persoane cu dizabilități(toți cu expertiză în domeniu) sesizează organele judiciare șialte autorități competente; are în vederediscriminarea în general are în vedere prevenireatorturii în general vizează în general locurilede detenție, deci inclusivinstituții închise nu are atribuții pentruvizite de monitorizare 24 de angajați care trebuiesă acopere o categorie multprea mare de locuri de detenție vizitează locurile de detențiepentru a identifica sau prevenicazurile de torturăși rele tratamente poate formula recomandăripentru modificarea legislațieirelevante sau propune politicipublice echipele de monitorizare: angajați,profesioniști, societate civilă;nu toți au expertiză în drepturilepersoanelor cu dizabilități sesizează organele judiciare,unde este cazul nu are pârghii pentru acorecta dispozițiilediscriminatorii din legi, darpoate formula propuneride modificare a legislației CONSILIUL NAȚIONAL PENTRUCOMBATEREA DISCRIMINĂRII regimul închis din instituțiiși lipsa asistenței juridicepentru persoaneleinstituționalizate poateîmpiedica de multe oripersoane să seadreseze CNCD
Create Your Free Infographic!