Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Loss of territories - productive land,industries and raw resources Nguyn HongDim Phưng Nguyn HoàngDim Phượng LIÊN H VI TÔI Email: nhdp20cfc@gmail.comMobile: 0962 974 260Address: 694/16 P4 Nguyn Kim Phú NhunFacebook: www.facebook.com/Phuong.NHD20 GII THIU BN THÂN Xin chào! Tôi tên là Nguyn Hoàng Dim Phượng,sinh viên năm 3 ca trường Cao Đẳng Tài Chính-Hi Quanchuyên ngành Kinh doanh Xut nhp khu.Vi s chun b kiến thc, k năng khi còn ngi trên ghế nhà trường cùng vi lòng nhit huyết,năng động ca tui tr, tôi mong mun được đóng góp sc ca mình cho s phát trin ca Quý công ty. HC VN VÀ CHNG CH Ngoi ng: tiếng Anh, tiếng Nht.Tin hc: Tin hc B văn phòng.Giy chng nhn: - Sinh viên 5 tt ca trường.- Tiếp sc mùa thi năm 2013, 2014.- Lp giá tr sng dành cho thanh niên. KINH NGHIM - Tháng 6/2013 - 7/2013: Làm thêm ca hàng ăn siêu th Coopmart Xa L Hà Ni.- Tháng 1/2014 đến nay: Điu Phi Viên ca Trung Tâm Đào To Tài Năng Tr Châu Á - TBD (ATY). V TRÍ NG TUYN - Nhân viên kinh doanh.- Nhân viên chng t xut nhp khu. K NĂNG - Giao tiếp, làm vic nhóm và làm vic độc lp.- K năng son tho, chun b chng t,giy t liên quan đến Xut nhp khu, s dng tt email trong trao đổi,đàm phán vi các đối tác kinh doanh.- Châm ngôn sng: Nhng người thng cuckhông phi là nhng người chưa bao gi tht bi mà là nhng người không bao gi b cuc.
Create Your Free Infographic!