Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 VHEMES vhemes = visual + themesstart by dragging a predesigned vheme onto the canvas OBJECTS drag and drop icons,shapes, text or upload your own from our extensive library of artwork your artboard start from scratch[clears the canvas] double click on textto edit or change TEXT Maltepe ilçesinde 7.000 aile temel ihtiyaçlarını (gıda, temizlik, giyecek..) yeterli geliri olmadığından sağlanan destekler ile karşılamakta. Artan işsizlik nedeniyleyardımlarla yaşayan kişi sayısı artmakta. Meslek Edindirme Destek Market %20 100 gün Kişilerin temel ihtiyaçlarınıkarşılayamamasındaki ana sebep işsizlik ve düşük gelir düzeyidir. Sorunun çözümü içinistihdama katılabilir durumdakikişilerin eğitim ve sertifikaprogramları ile güçlendirilmesi gerekir. Destek Market'ten faydalanankişilerden eğitim verilerek işe yerleştirilmesi hedeflenen kişi yüzdesi Proje sürecine katılan kişilerin işe yerleştirilmesi için belirlenen hedef süre 500 100 TL Yoksulluğa karşı bizimlemücadele eden kişi vekurumların katkılarıylatemel ihtiyaç ürünleri sağlanır. Desteğe ihtiyaç duyan kişilerincep telefonlarına aylık limitlertanımlanır. Ay içerisinde istedikleri zaman gelip, alışverişlerini yapabilirler. Her ay Destek Market'tenfaydalanan kişi sayısı Bir ailenin aylık temelihtiyaçlarını karşılamakiçin gereken bağış miktarı Hesap Adı : Gıda Bankacılığı ve Temel İhtiyaç DerneğiBanka Adı : Garanti Bankası A.Ş.Şube Kodu/Adı : 205 - MALTEPE/KARTALHesap No : 6293567IBAN : TR74 0006 2000 2050 0006 2935 67 Bağışlarınız İçin
Create Your Free Infographic!