Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Nüfus 2013 2014 Üniversite Mezunu Oranı Şehirleşme Oranı 2009-2014 Hane Halkı Büyüklüğü DEMOGRAFİK YAPI 11 ENDEKS SIRASI 1.322.376 1.322.376 Nüfus Artış Hızı %9,7 %9,7 %87,6 %87,6 Net Göç Hızı %2,2 %2,2 2014 2013 2013 Okur Yazar Oranı %96,9 %96,9 %9,7 %9,7 %66,8 %66,8 Aktif NüfusOranı 2014 3,7 3,7 2014 Kayseri Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip 15. ilidir. Bir milyonu aşan nüfusu iletalep potansiyeli yüksek iller arasındadır. Türkiye'de ortalama nüfus artış hızı son beş yılda % 4,3 iken Kayseri'de bu oran % 9,7 dir. Kayseri en hızlı nüfus artışına sahip 13. ildir. Kayseri % 87,6 lık şehirleşme oranı ile Türkiye ortalaması olan % 65,2 değerinin üzerinde yer almaktadır. Kayseri şehirleşmeoranının en yüksek olduğu 9. ildir. Kayseri % 2,20 net göç hızına sahiptir. Aldığı göç/nüfus oranına göre 66. sırada,verdiği göç/nüfus oranına göre 77. sırada yer almaktadır. Kayseri'de okur yazar olanların toplam nüfusa oranı %96,9 olarakgerçekleşmektedir. Bu alandaKayseri Türkiye ortalaması olan %94,9 değerinin üzerinde yer almaktadır. Kayseri'de yaşayanların % 9,7 si üniversite mezunudur. Üniversite mezunu kadınların oranı ise % 8,0 düzeyindedir. Kayseri'de 15-65 yaş arasında yer alan aktif nüfusun toplam nüfusa oranı %66,8 olarak gerçekleşmektedir. Kayseri bu kritere göre en yüksek değere sahip 57. il durumundadır. Kayseri'de ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye ortalaması olan 3,8'e oldukça yakın ve 3,7 olarak gerçekleşmektedir.
Create Your Free Infographic!