Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Evolution definieras som utvecklingen av arter för en bättre anpassning i den miljön de lever i. Det finns två faktorer som ligger till grund för att denna utveckling ska ske och det ärgenetisk variation och selektion. De så kallade Darwinfinkarna är ett väldigt bra exempel på hur evolution fungerar. Man har inte kommit fram till av vilket släkte "darwinfinkarna" härstammar ifrån men av ganska stor sannolikhet vanliga finkar. Men dessa specifika finkar finns bara på galapagos öarna och beroende på vilken ö de levde på hade de utvecklat olika sorters egenskaper. Framförallt handlar dessa olika egenskaper om storleken på näbben,vilket darwin utvecklade en teori om att det berodde på miljön fågeln levde i, där denbehövde en viss sortsföda så anpassades fågelns näbb utfrån det. Under väldigt lång tid har alltså evolutionen haft sin verkan och fåglarnas näbbar har anpassats utifrån vilken ö de befinner sig på. Anpassningen sker utifrån selektion alltså urvalet hur länge vissa individer lever och vilken tillgång av föda de har osv. Sen med hjälp av gentisk variation det vill säga mutation sker utvecklingen. Denna utveckling sker alltså i när två komponenter samverkar, alltså gentisk variation(mutation) och selektion (urval).Det är precis så utvecklingen har skett bland finkarna på Galapagos. Mutationen har gjort så att vissa individer har fått större eller mindre näbbar och då har dessa individer överlevt och förökat sig under större utsträckning än andra.Det är det som beskrivs som de två faktorer som samverkar för att utveckling ska ske, genetisk variation och selektion. Darwinfinkar
Create Your Free Infographic!